sostenibilidad

DEZE 2023 ZET ZICH IN VOOR DUURZAAMHEID

Met het begin van een nieuw jaar stellen we onszelf nieuwe uitdagingen en voornemens. Het verminderen van onze impact op het milieu en het verbeteren van de energie-efficiëntie kan daar één van zijn, en… Hoe?

MAAK UW VOORNEMEN OM DUURZAMER TE ZIJN

Alvorens enkele van de tips te bespreken om duurzamer te worden, is het belangrijk duidelijk te zijn en te definiëren wat duurzaamheid is en wat het is om duurzaam te zijn.

Duurzaamheid wordt gedefinieerd als de meest geschikte wijze van beheer van hulpbronnen om aan onze huidige behoeften te voldoen zonder toekomstige behoeften in gevaar te brengen. Anderzijds houdt duurzaam zijn in dat we ons ervan bewust zijn dat het milieu en de natuur niet onuitputtelijk zijn en dat we er dus rationeel gebruik van moeten maken.

Wat kunnen we doen om in 2023 duurzamer te zijn? Hier zijn een paar tips:

 1. Bereken uw koolstofvoetafdruk en ga na hoe u die kunt verkleinen: daarvoor moeten we ons bewust zijn van de hoeveelheid broeikasgassen die we dagelijks produceren. Het kan meer of minder zijn, afhankelijk van het vervoermiddel waarmee we ons verplaatsen of de manier waarop we elektriciteit verbruiken.
 2. Gebruik het openbaar vervoer en ga voor elektrische en rookvrije mobiliteit. Verwacht wordt dat in de toekomst verbrandingsmotoren zullen worden verboden en alleen nog maar elektrische motoren zullen worden gebruikt om de vervuilende uitstoot te verminderen.
 3. Verminderen, hergebruiken en recyclen: de beroemde “3V’s”-regel wordt steeds belangrijker. De hoeveelheid producten die we weggooien verminderen, nieuwe manieren vinden om voorwerpen te gebruiken zodat ze niet worden weggegooid en voorwerpen die we niet meer nodig hebben omzetten in nieuwe die opnieuw kunnen worden gebruikt.
 4. Duurzaam toerisme, want reizen en respect voor het milieu zijn twee totaal verenigbare concepten. In dit geval is het van belang prioriteit te geven aan duurzame mobiliteit. In volgorde van minst vervuilend naar meest vervuilend zouden de fiets, de trein, de boot, de auto en het vliegtuig het meest vervuilend zijn.
 5. Kies voor “milieuvriendelijke” verpakkingen: deze zijn ecologisch en milieuvriendelijk. Dit concept is ontstaan als antwoord op de vervuiling.

Als je hebt besloten om dit jaar duurzamer te zijn, volg dan deze tips! U kunt ook meer artikelen lezen in onze nieuwsrubriek.


energías

EEN DUURZAME TOEKOMST MET HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Sinds onze oprichting in 2019 was en is de kernactiviteit van Nara Solar het opzetten en ontwikkelen van duurzame energie en grootschalige zonneprojecten. Als bedrijf is ons hoofddoel de ontwikkeling van zonne-energieactiva die voldoen aan een hoge transversale kwaliteitsnorm, om levensvatbare projecten voor hernieuwbare energie te leveren die voldoen aan alle huidige voorschriften en wetgeving en tevens een positief effect hebben op de samenleving en het milieu.

HET POSITIEVE EFFECT VAN ZONNE-ENERGIE OP HET MILIEU EN DE SAMENLEVING

Hernieuwbare energie is een van de belangrijkste manieren om de klimaatverandering te bestrijden en de koolstofvoetafdruk te verkleinen, een onderwerp dat de laatste jaren aan belang heeft gewonnen. Het percentage hernieuwbare energie in ons land neemt toe en wij stappen geleidelijk over van niet-hernieuwbare en vervuilende bronnen als voornaamste energiebron naar schone.

Zonne-energie, bijvoorbeeld, is een van de belangrijkste bronnen van schone en hernieuwbare energie die een positief effect heeft op het milieu, omdat ze het minst vervuilend is: ze produceert geen CO2 bij het opwekken van energie, systemen met zonnepanelen maken geen lawaai, ze hebben geen water nodig om energie te produceren en ze produceren geen enkele vorm van afval.

Om verder te gaan met de voordelen van zonne-energie voor het milieu, kunnen we vermelden dat zonnepanelen duurzaam zijn. Ze zijn hoofdzakelijk gemaakt van silicium, een materiaal dat wordt verkregen uit zand, dat in overvloed voorkomt in de natuur. Bovendien kunnen fotovoltaïsche modules tot 90% worden gerecycleerd.

En welke impact heeft deze energie op de samenleving?

 • Het genereert een groot aantal banen die kunnen variëren van de productiefase, installatie… tot het marketing- en verkoopteam.
 • Het heeft een positief effect op de gezondheid, omdat het de lucht die we inademen niet vervuilt.
 • Het heeft capaciteit en toegang tot alle geografische gebieden en verbetert het welzijn en de levensstandaard in verschillende regio’s.

Bij Nara Solar zetten wij ons in voor zonne-energie en ontwikkelen wij fotovoltaïsche projecten met een maximale technische efficiëntie en rentabiliteit, die een positieve sociale en milieu-impact genereren.


pegatinas de contaminación

VERONTREINIGINGSSTICKERS

Voertuigen en vele vervoermiddelen produceren grote hoeveelheden toxines in de atmosfeer die de luchtkwaliteit en de klimaatverandering beïnvloeden. Om deze problemen op te lossen heeft de DGT in 2016 stickers gecreëerd die aangeven of voertuigen meer of minder vervuilend zijn.

WAT ZIJN HET? HOEVEEL STICKERS ZIJN ER?

Er zijn vier milieulabels die in het leven zijn geroepen in het Nationaal Plan Luchtkwaliteit en Luchtkwaliteit 2013-2016 (Luchtplan), waarin staat dat zowel fijnstof als stikstofdioxide (NO2) voornamelijk worden uitgestoten door het wegverkeer in grote steden en waarin wordt voorgesteld voertuigen in te delen naar de mate van vervuiling die zij uitstoten. Wat is het doel van deze labels? De meest milieuvriendelijke voertuigen positief onderscheiden.

Welke auto komt overeen met welk label?

 • Blauw, geen uitstoot: duidt de minst vervuilende of meest milieuvriendelijke voertuigen aan, zoals elektrische en plug-in hybrides. Bestuurders met dit type voertuig hebben volledige bewegingsvrijheid in steden, zonder toegangsbeperkingen en in sommige gevallen kunt u zelfs gratis parkeren.
 • Groen en blauw, ecolabel: deze categorie is bestemd voor plug-in hybrides met een actieradius van minder dan 40 km, niet-plug-in hybride voertuigen (HEV), voertuigen op aardgas (CNG en LNG) of vloeibaar petroleumgas (LPG). Hoewel deze voertuigen als schoon worden beschouwd, kunnen zij, afhankelijk van het scenario, tijdens periodes van sterke verontreiniging te maken krijgen met toegangs- en parkeerbeperkingen in steden, maar alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.
 • Groen, sticker C: komt overeen met Euro 4, 5 en 6 benzineauto’s en Euro 6 dieselauto’s. Voertuigen met deze sticker krijgen, afhankelijk van het scenario (bv. bij een alarmsituatie), een rij- en parkeerverbod in de hele gemeente. De beperkingen zijn minder permissief dan in de vorige categorieën.
 • Geel, sticker B: dit zijn de meest vervuilende auto’s. Deze categorie omvat benzineauto’s en lichte bestelwagens die vanaf januari 2000 zijn geregistreerd en dieselauto’s vanaf januari 2006. Voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en vrachtwagens, zowel benzine als diesel, geregistreerd vanaf 2005. Deze zullen de meeste problemen ondervinden op het gebied van verkeer en parkeren.

Deze sticker wordt aangebracht op de rechteronderhoek van de voorruit aan de binnenkant, indien beschikbaar, of, indien dat niet mogelijk is, op een andere plaats op het voertuig die zichtbaar is. Het niet dragen ervan kan in sommige gevallen leiden tot boetes. Zo is in Madrid sinds 8 oktober 2018 een nieuw protocol tegen vervuiling van kracht, waardoor het niet hebben van deze badge kan leiden tot boetes. En… Hoe kom je eraan? Nieuwe auto’s krijgen de milieusticker direct bij aankoop, maar u kunt ze ook kopen op het postkantoor op vertoon van het kentekenbewijs van het voertuig en tegen betaling, of online op de website van de DGT.


aplicaciones

APPS DIE JE HELPEN DUURZAMER TE LEVEN

Duurzaamheid is een term die tracht te voorzien in de behoeften van het heden zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen en altijd zonder de bescherming van het milieu, de economische groei en de sociale ontwikkeling op te offeren.

WAT KUNNEN WE DOEN OM DUURZAMER TE WORDEN?

Als consumenten en in het licht van de huidige klimaatnood waarin we ons bevinden, moeten we onze levensstijl heroverwegen, rekening houdend met de sociale en ecologische kant. Wat kunnen we doen? Dankzij de vooruitgang van nieuwe technologieën zijn er nu veel toepassingen die kunnen worden gebruikt om bij te dragen aan het milieu. In het artikel van vandaag willen we het hebben over enkele toepassingen om duurzamer te worden, maar eerst willen we een onderscheid maken tussen de verschillende soorten duurzaamheid:

Milieuduurzaamheid: gericht op het behoud van de biodiversiteit zonder de economische en sociale vooruitgang op te geven. Bijvoorbeeld energiebesparing, afvalvermindering, beperking of afschaffing van het gebruik van plastic…

Economische duurzaamheid: dit verwijst naar het vermogen van de organisatie om haar middelen te beheren en op lange termijn op verantwoorde wijze winst te genereren.

Sociale duurzaamheid: beoogt de samenhang en stabiliteit van specifieke sociale groepen te versterken.

Nu… Welke apps kunnen we gebruiken om bij te dragen aan het milieu?

 • Too Good to go: met deze app kunnen we voedselverspilling op alle punten in de voedselketen tegengaan door bij supermarkten, hotels, winkels en restaurants een “verrassingsdoos” (want je weet niet wat erin zit) te kopen met flinke korting.
 • Oroeco: als je je ecologische voetafdruk wilt berekenen… is dit je app. Met deze applicatie kunt u klimaatverandering tegengaan door uw koolstofvoetafdruk te berekenen op basis van uw elektriciteitsverbruik, vervoer, voedsel en vrijetijdsactiviteiten. Bovendien geeft het u een reeks tips om uw impact te verminderen, aangepast aan uw behoeften en levensstijl.
 • iHuerting: de app die je nodig hebt om je eigen stadstuin aan te leggen. Het helpt u om uw stadstuin vanaf nul aan te leggen, en om deze op een intuïtieve, eenvoudige en leuke manier te verzorgen.
 • Wibeee: registreer en parametreer onmiddellijk het elektriciteitsverbruik van uw woning met deze app. Dankzij deze toepassing kunt u het gecontracteerde vermogen aanpassen, het beste elektriciteitstarief kiezen en het meest rendabele tarief. Uiteindelijk kunt u zo uw elektriciteitsverbruik verminderen.

Zoals we kunnen zien, zijn er veel middelen die we kunnen gebruiken en implementeren in ons dagelijks leven om een duurzamer leven te leiden. Wilt u weten hoe u kunt besparen op uw energierekening? U kunt het volgende artikel lezen in onze nieuwsrubriek.


mitos

VALSE MYTHES OVER HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

De laatste tijd horen we en praten we over de term hernieuwbare energie als een van de belangrijkste manieren om de klimaatverandering aan te pakken en de strijd tegen decarbonisatie te verwezenlijken. Aangezien dit energievormen zijn die gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen zoals zon, wind en water, vervuilen zij onze planeet niet.

HET ONTKRACHTEN VAN 4 MYTHES OVER HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Ondanks alle voordelen van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, zijn er velen die wantrouwig blijven vanwege het aantal mythen en hoaxen dat erover wordt verteld. Maar… Zijn deze waarheden waar? Laten we erover praten.

 1. Ze zijn duurder dan conventionele energiebronnen.

Dit is een van de meest herhaalde en gehoorde mythen, maar de realiteit is dat het tegenovergestelde waar is. Dankzij de stijging van de vraag en de vooruitgang van nieuwe technologieën worden de prijzen van hernieuwbare energiebronnen steeds lager. Volgens een studie van IRENA behoren zonne- en windenergie tot de goedkoopste ter wereld. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat deze energieën niet zulke hoge onderhoudskosten hebben als vervuilende energieën.

 1. Zij kunnen niet in alle behoeften van de consumenten voorzien en hebben de steun van andere energiebronnen nodig.

Hernieuwbare energiebronnen zijn inheems en dit zorgt voor voorzieningszekerheid en economische ontwikkeling. Nu steeds meer regeringen en burgers zich bewust worden van de klimaatcrisis, is de vraag ernaar de laatste jaren toegenomen.

 1. Ze zijn schadelijk voor het milieu (landschap en biodiversiteit).

Het effect van hernieuwbare energiebronnen op het landschap is een subjectieve kwestie die moeilijk te meten is, aangezien het om een esthetisch effect gaat. In dat geval moeten alleen beschermde natuurgebieden of gebieden waar bedreigde soorten leven, worden vermeden. Anderzijds wordt windenergie ervan beschuldigd schade te berokkenen aan in het wild levende dieren, maar dit kan worden vermeden met een voorafgaande studie van de trekroutes die kunnen worden beïnvloed. Op basis van deze studie kan worden nagegaan waar een windmolenpark al dan niet moet worden gevestigd.

 1. Ze vervuilen meer dan fossiele brandstoffen.

Hernieuwbare energiebronnen zijn 100% duurzaam voor het milieu, produceren geen emissies en zijn onuitputtelijk, zodat ze niet meer vervuilen dan fossiele brandstoffen. Bovendien is uit internationale ervaring gebleken dat het gebruik ervan voor iedereen voordeliger en eerlijker is.

Er zijn ongetwijfeld veel aantoonbare en bewezen voordelen van hernieuwbare energiebronnen. Ze zijn veilig, milieuvriendelijk en de beste optie waarover de mensheid beschikt om in haar energiebehoeften te voorzien.


Factura

HOE U KUNT BESPAREN OP UW ENERGIEREKENING

Alleen met elektriciteit kunnen veel apparaten en toestellen thuis werken. Met de winter in aantocht denken velen van u na over wat te doen om een exorbitante rekening te vermijden, dus bij Nara Solar geven we u graag enkele tips om te besparen op uw elektriciteitsrekening.

TIPS OM TE BESPAREN OP UW ELEKTRICITEITSREKENING

Het eerste wat u in gedachten moet houden als u wilt besparen op uw elektriciteitsrekening is te weten hoeveel stroom u hebt gecontracteerd. Als we het hebben over gecontracteerd elektrisch vermogen, bedoelen we de eenheid die het aantal apparaten beperkt dat tegelijkertijd op het net kan worden aangesloten zonder dat de Power Control Switch (P.C.B.I.) afgaat.

Een ander punt waar rekening mee moet worden gehouden is of het tarief dat wij hebben afgesloten met of zonder tijdsdiscriminatie is. Het verschil tussen het ene en het andere is dat bij het tarief met uurlijkse discriminatie het elektriciteitsverbruik wordt gefactureerd volgens het tijdstip van de dag, terwijl het tarief zonder uurlijkse discriminatie een type tarief is binnen de gereguleerde elektriciteitsmarkt dat één prijs hanteert voor de kWh elektriciteit die op elk moment van de dag gedurende een volledige dag wordt verbruikt.

Waarmee kunt u in uw dagelijks leven rekening houden om te besparen op uw elektriciteitsrekening?

 • Vermijd stil verbruik: door elektronische apparaten die u niet gebruikt uit het stopcontact te halen of ze direct los te koppelen, kunt u tot 10% op uw maandelijkse factuur besparen.  Zelfs als apparaten op “stand-by” staan, zijn ze niet volledig uitgeschakeld, zodat ze energie blijven verbruiken. Dit geldt ook voor voorwerpen die op het lichtnet zijn aangesloten wanneer ze niet worden gebruikt, zoals opladers voor mobiele telefoons.
 • Gebruik energiebesparende of spaarlampen: deze besparen tussen 60% en 80% elektrische energie om hetzelfde licht te produceren als een traditionele gloeilamp. Het gebruik van spaarlampen kan aan het eind van het jaar een aanzienlijke besparing opleveren.
 • Pas de temperatuur aan: aanbevolen wordt een gemiddelde temperatuur in huis tussen 19 en 21 graden in de winter en tussen 24 en 26 graden in de zomer. Bovendien kunt u met een thermostaat de verwarming programmeren volgens zones en tijdstippen, zodat u het thuis comfortabel hebt zonder dat u meer aan gas hoeft uit te geven dan nodig is.
 • Gebruik verbruiksapps: energiebesparende apps op uw mobiele telefoon kunnen u helpen thuis elektriciteit te besparen, omdat ze u vertellen hoeveel u uitgeeft aan elektriciteit en gas, en vele andere functies hebben.

Volg deze tips om te besparen op uw elektriciteitsrekening in de winter. Als u meer informatie wilt over waarom de prijs van elektriciteit omhoog gaat, kunt u dat nalezen op onze blog.


SOORTEN STRUCTUREN VOOR FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

Er zijn verschillende soorten structuren voor fotovoltaïsche paneelinstallaties. Elk van hen past zich aan verschillende eisen en behoeften aan, afhankelijk van verschillende factoren zoals het terrein waar ze worden geïnstalleerd of de weersomstandigheden.

VASTE, MOBIELE EN DRIJVENDE CONSTRUCTIES

Aangezien Spanje een van de Europese landen is met de meeste zonuren, is fotovoltaïsche zonne-energie zeer nuttig en efficiënt.

Er bestaan verschillende soorten structuren voor de installatie van fotovoltaïsche panelen, die zich aanpassen aan verschillende eisen en behoeften, afhankelijk van factoren zoals het terrein, het klimaat, de noodzaak om de panelen al dan niet te verplaatsen, enz. Wij kunnen de volgende structuren benadrukken:

Aan de grond bevestigde structuren:

Dit type structuur komt het meest voor. Zij bestaan uit installaties met 41x41x2,5 mm dikke stutrails waarop fotovoltaïsche panelen kunnen worden geplaatst. Voor een dergelijke installatie moet vooraf een studie worden verricht naar de helling en de krachten die de installatie moet kunnen weerstaan, rekening houdend met de sterkte van de wind, de weersomstandigheden en het terrein waarop zij moet worden geïnstalleerd. Zo kan toekomstige schade aan de installatie worden voorkomen.

Mobiele structuren:

Mobiele constructies zijn degenen die een hogere kostprijs hebben en een langere installatietijd vereisen, alsook complexere systemen.  Ze worden geïnstalleerd wanneer de zonnepanelen moeten worden verplaatst om zonlicht op te vangen. Afhankelijk van de locatie, nabijgelegen obstakels of metrologische omstandigheden kan dit type installatie noodzakelijk zijn, anders vangen de fotovoltaïsche panelen onvoldoende zonlicht op en verliezen we energie.

Drijvende structuren:

Deze structuren zijn een van de nieuwste systemen voor fotovoltaïsche panelen. Hoe worden ze geïnstalleerd? In het water door middel van drijvende modules. Met dit systeem kunnen grote aantallen fotovoltaïsche panelen worden geïnstalleerd zonder dat landbouwgrond hoeft te worden bezet en ruimte voor andere diensten in beslag wordt genomen. Bovendien levert het voordelen op voor de ecosystemen waarin ze zijn geïnstalleerd, aangezien ze de temperatuur van het water en bijgevolg de verdamping ervan verminderen.

Tegenwoordig kunnen we fotovoltaïsche energie beschouwen als een van de fundamentele pijlers van de energievraag.


Tendencias energéticas

ENERGIETRENDS VOOR 2022

In 2022 zijn de meest besproken onderwerpen groene waterstof, energieopslag en duurzame mobiliteit. De energiesector wordt ongetwijfeld een van de meest invloedrijke en belangrijke sectoren op wereldniveau, omdat hij de drijvende kracht is van industrieën en bedrijven.

DE ENERGIESECTOR ONDERGAAT EEN GRONDIGE EVOLUTIE

De energiesector ondergaat een grondige evolutie dankzij de opmars van nieuwe technologieën zoals Artificiële Intelligentie, Big Data, Blockchain en het internet der dingen. Dit zijn enkele van de energietrends die het jaar 2022 vormgeven:

Het koolstofvrij maken van de industrie: de Europese Unie wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Met andere woorden, zij heeft zich ten doel gesteld een economie te hebben met nul netto broeikasgasemissies. De weg naar decarbonisatie zal daarom dit jaar de stappen van het bedrijfsleven markeren. Een groot aantal bedrijven en industrieën heeft al stappen gezet in de richting van dit overgangsproces.

De energieprijzen zullen onstuitbaar blijven: hoewel het moeilijk is te voorspellen hoe de energieprijzen zich in de loop van een heel jaar zullen gedragen, wijst alles erop dat de energiekosten voor bedrijven en huishoudens zonder uitstel zullen aanhouden. Geconfronteerd met deze situatie worden hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche en windenergie voorgesteld als een mogelijkheid om de energiekosten te verlagen en milieuvriendelijkere opwekkingsmodellen te integreren. Een grotere penetratie van schone energie en de ontwikkeling van opslagtechnologieën zijn enkele van de sleutels tot beheersing van de energieprijzen.

Duurzame mobiliteit: mobiliteit wordt gekoppeld aan duurzaamheid en alles rond het elektrische voertuig wordt een hoofdrolspeler. Dit betekent dat zowel de mechanismen om het net flexibel te maken als de ontwikkeling van oplaadcentra dit jaar een grote impact zullen hebben.

Gebruikersintegratie is een andere uitdaging die dit jaar op komst is, en bidirectionele voertuig-naar-net-technologie, beter bekend als V2G, zal een andere uitdaging zijn om elektrische voertuigen in staat te stellen de energie die zij in hun accu’s opslaan, terug te leveren aan het net. Hier speelt groene waterstof een sleutelrol om de sector minder afhankelijk te maken van verbrandingsmotoren.

Groene waterstof wint aan belang: groene waterstof speelt een belangrijke rol bij het koolstofvrij maken van moeilijk te elektrificeren sectoren. Spanje kan zich dankzij zijn hernieuwbare potentieel positioneren als een Europese leider in deze overgang en zo een basis garanderen voor de ontwikkeling van nieuwe opwekkings- en vraagtechnologieën.

Cyberbeveiliging: hiervoor biedt de blockchaintechnologie een kwalitatieve sprong voorwaarts. Het zal het elektriciteitsnet flexibeler, dynamischer en meer verbonden maken.  Zijn gedecentraliseerde beheersmechanismen, veilige en onveranderlijke registratie van transacties en automatisering van de operaties kunnen de weg vrijmaken voor een optimaal beheer van de gehele gedistribueerde en gedecentraliseerde energiewaardeketen.

Vandaag hebben we meer dan ooit behoefte aan doorbraken in de energiesector die ons in staat zullen stellen de doelstellingen die we ons hebben gesteld te halen en de verbintenis van de EU om tegen 2050 een nuluitstoot te realiseren.


excepción ibérica

WAT IS DE IBERISCHE UITZONDERING? WAT IS HET DOEL ERVAN?

De huidige energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne veroorzaakt beperkingen op de elektriciteitsmarkt. We hebben zeker een complex jaar achter de rug waarin de energieprijs centraal stond.

 DRIE MAANDEN VAN DE IBERISCHE UITZONDERING

De “Iberische uitzondering” is een term die wordt gebruikt om het interventiemechanisme op de elektriciteitsmarkt te beschrijven met als doel de groothandelsmarktprijs te verlagen en zo de elektriciteitsrekening voor huishoudens en bedrijven te verlagen. Op die manier is het mogelijk om van een OMIE van 190-200 euro/MWh naar 120-140 euro/MWh te gaan.

In principe zal de Iberische derogatie het mogelijk maken de gasprijs gedurende de eerste zes maanden na de toepassing ervan te plafonneren op 40 euro/MWh. Met andere woorden, van 15 juni tot 15 december kan de gasprijs deze prijzen niet overschrijden om het OMIE-resultaat te bepalen.  En wat gebeurt er daarna? Het zal met 5 euro per maand stijgen tot het op 31 mei 2023 de grens van 70 euro bereikt.

Het gasplafond zal enerzijds worden gefinancierd uit congestie-inkomsten/huur, dat zijn de inkomsten uit de grensoverschrijdende elektriciteitstransitie tussen Spanje en Frankrijk die worden berekend als de totale uitgewisselde energie door het prijsverschil tussen beide zones. Anderzijds via een quotum dat door de Iberische landen wordt opgelegd aan de kopers die van de uitvoering van de maatregel profiteren.

Deze maand duurt de Iberische derogatie drie maanden, en… Wat is de invloed ervan op de elektriciteitsprijs? Sinds de toepassing van het mechanisme heeft de groothandelsprijs voor elektriciteit in Spanje zich verwijderd van de Europese niveaus, aangezien de tendens in Frankrijk, Italië en Duitsland is dat de prijs per megawattuur niet onder 200 €/MWh daalt, terwijl de prijs op de Iberische markt slechts één keer dat niveau heeft overschreden (tot 201,96 €/MWh).

Om de prijs te berekenen, moet worden gekeken naar wat elektriciteit zonder het mechanisme zou hebben gekost en volgens schattingen zou de besparing voor de getroffen Spaanse consumenten 16,54% (54,51 euro) hebben bedragen.

Hoewel het een doeltreffende maatregel is, is het volgens deskundigen niet voldoende en moet het worden aangevuld met andere maatregelen om het energieprobleem op te lossen.


DE GROOTSTE ZONNE-ENERGIEPRODUCENTEN TER WERELD

Zonne-energie groeit snel. Het wordt geproduceerd door zonlicht om elektriciteit op te wekken. Het is onuitputtelijk en hernieuwbaar en wordt verkregen door middel van zonnepanelen. Het is ongetwijfeld een van de grote revoluties die de toekomst van de planeet zullen bepalen, aangezien het een van de goedkoopste manieren is om elektriciteit te produceren.

DE LANDEN DIE DE MEESTE ZONNE-ENERGIE PRODUCEREN

Aan de top van de ranglijst van de zonne-energieproductie staat China, dat de onbetwiste leider is. Hoewel het Aziatische land nog steeds ’s werelds grootste uitstoter van CO2 is, zet het in op zonne-energie, niet zozeer omwille van het milieu, maar omdat het snel energie moet opwekken naarmate de economie groeit en de vraag van de burgers toeneemt. In slechts twee jaar tijd is China erin geslaagd zijn zonnecapaciteit te verdubbelen en dit is ook te danken aan het feit dat het de grootste producent van zonnepanelen ter wereld is.

Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten. Sinds 1983, toen met de bouw van de thermische centrale van SEGS werd begonnen, heeft deze meer dan 17 miljoen megawattuur (MWh) geproduceerd. Dit land beschikt ongetwijfeld over de technologie, het talent en de milieuomstandigheden die nodig zijn voor een grootschalige toepassing van zonne-energie. Bovendien bevinden zich in de Verenigde Staten veel van de grootste zonne-installaties ter wereld, zoals Gemini, Poplar, Topaciom Desert Sunlight en Misae 2.

Op de derde plaats komt Japan, dat sinds het eind van de jaren negentig voorop loopt met zonne-energietechnologie.  De Japanse regering heeft prioriteit gegeven aan zonne-energie door haar beleid aan te passen en subsidies en premies voor installatie aan te bieden, waardoor panelen aantrekkelijker en betaalbaarder worden. Japan blijft innoveren in de sector met als doel dat zonne-energie tegen 2050, 10% van de energiebehoefte van het land dekt.

Aan de andere kant hebben we Duitsland, een land dat al enkele jaren een van de belangrijkste producenten van zonne-energie ter wereld is. En wat is haar doel? Dat het land tegen 2050 minstens 80% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen zal halen als onderdeel van zijn streven om de koolstofuitstoot te verminderen.

Op de vijfde plaats, ten slotte, staat India met een doelstelling van 450 GW aan hernieuwbare energiecapaciteit tegen 2030. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal zonne-energie tegen 2040 goed zijn voor 31% van de energiemix van het land. Een zeer ambitieuze doelstelling voor het land! Aangezien de prijzen voor zonne-energie in het land bijzonder laag zijn, schrapt de regering bouwprojecten voor verschillende kolencentrales.

Zonne-energie is nog nooit zo milieuvriendelijk en rendabel geweest als nu.