tecnologías

DE VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN EN ONTWIKKELINGEN VAN ZONNEPANELEN

Zonnepanelen, ook bekend als fotovoltaïsche modules, zijn apparaten die zonlicht omzetten in elektriciteit met behulp van het fotovoltaïsch effect. In de afgelopen jaren hebben ze aanzienlijke vooruitgang geboekt, waardoor het gebruik ervan is toegenomen.

TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIEËN VOOR ZONNEPANELEN

In een wereld waarin hernieuwbare energie steeds belangrijker wordt, is er een constante behoefte om voorop te lopen op technologisch gebied. Wat zijn de belangrijkste fotovoltaïsche technologieën?

Zonne-energie in mobiele en draagbare toepassingen: Draagbare zonnepanelen worden steeds populairder en worden gebruikt om mobiele apparaten zoals smartphones en tablets op te laden, maar ook om apparatuur voor buitenactiviteiten van stroom te voorzien.

Elektrische voertuigen en opladen met zonne-energie: Er worden zonnepanelen ontwikkeld die in auto’s en andere elektrische voertuigen worden geïntegreerd om zonne-energie te benutten en hun actieradius te vergroten. Deze panelen kunnen worden opgeladen terwijl het voertuig geparkeerd staat of zelfs onderweg is, waardoor het minder afhankelijk wordt van externe oplaadstations.

Geluidsbarrières op zonne-energie: Door de panelen op deze manier te gebruiken, wordt niet alleen schone energie opgewekt, maar wordt ook het stadslawaai in de betrokken gebieden verminderd. Om effectief te zijn, moeten de panelen dicht bij de te dempen gebieden worden geplaatst. Ze moeten een vooraf berekende hellingsgraad en hoogte hebben, gebaseerd op de oorsprong van het geluid en de richting van de zon. Volgens verschillende alternatieven kan deze toepassing het geluid van fabrieken, wegen of luchthavens tot 50% verminderen.

Drijvende zonne-eilanden (flotovoltaïca): fotovoltaïca bereiken ook wateroppervlakken. Deze worden zo geplaatst dat ze een eiland vol panelen simuleren.  Omdat ze omringd zijn door water, werkt het water als een natuurlijk koelmiddel, waardoor de opgewekte potentiële energie toeneemt. Het vermindert ook de verdamping en algengroei in het waterlichaam.

Concluderend kunnen we stellen dat zonnepanelen een grote vooruitgang hebben geboekt op het gebied van efficiëntie, kosten en toepassingen. Het gebruik ervan is uitgebreid van residentiële en commerciële energieopwekking tot mobiele toepassingen, rurale elektrificatie en grote zonne-energiecentrales.


minerales

MINERALEN DIE SCHONE ENERGIE MOGELIJK MAKEN

Schone energie wordt gekenmerkt door het feit dat er geen fossiele brandstoffen worden gebruikt, maar hulpbronnen die onbeperkt kunnen worden vernieuwd. Daarom is de impact op het milieu minder groot, omdat ze niet alleen geen eindige hulpbronnen gebruiken, maar ook geen vervuilende stoffen genereren.

DE MINERALEN VAN DE ENERGIETRANSITIE

Er zijn enkele mineralen en grondstoffen die hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie nodig hebben voor windturbines of zonnepanelen om elektriciteit op te wekken met minder impact op de planeet. Welke zijn dat? Nikkel, platina, zilver, aluminium en koper.

Nikkel (Ni): is een van de meest gezochte mineralen van de afgelopen jaren. Dit mineraal is zo belangrijk geworden dat de prijs in 2022 met 43% is gestegen. Het speelt een sleutelrol in de chemische samenstelling van batterijen voor energieopslag. Het speelt ook een belangrijke rol in de auto-industrie, omdat het de belangrijkste component is van batterijen in elektrische voertuigen.

Platina (Pt): Dit materiaal wordt gebruikt als katalysator in allerlei soorten auto’s. Het is zeer effectief bij het omzetten van auto’s in energie. Het is zeer effectief in het omzetten van motoremissies van voertuigen in minder schadelijke afvalstoffen. Dit metaal zal ook een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de waterstofproductie, wat essentieel is om aan de nieuwe plannen van de EU te voldoen.

Zilver (Ag): Zilver is een edelmetaal met fysische eigenschappen die het geschikt maken als grondstof voor veel industrieën, vooral de energie-industrie. Er wordt verwacht dat tegen 2050 meer dan 95% van de toename in het verbruik van planten in de energiesector te wijten zal zijn aan de toename van fotovoltaïsche zonne-installaties. Zilver wordt niet alleen gebruikt in zonnepanelen, maar ook in windturbines.

Aluminium (Al): het gebruik ervan is essentieel in zonnepanelen, windturbines, waterkrachtcentrales en ook in de netwerken en infrastructuren voor elektriciteitstransmissie en -opslag zelf. Aluminium is aanwezig in schone energie vanwege zijn ongeëvenaarde lichtheid, corrosiebestendigheid en duurzaamheid. Het wordt gebruikt bij de productie van zonnepanelen, frames en structuren. In windenergie is het vaak te vinden in rotorkernen, mechanismeafdekkingen, transformatoren, structurele onderdelen en zelfs ladders.

Koper (Cu): is een ander basismineraal in veel sectoren. Schone energiebronnen zoals zonne-, water- en windenergie zijn onder andere gebaseerd op koper. En dat geldt ook voor de elektriciteitsnetten zelf en de batterijen en andere onderdelen van elektrische auto’s.  Koper is ook aanwezig in de bouw, transportmiddelen en consumentenproducten.

Lees meer over hernieuwbare energiebronnen in onze nieuwsrubriek!


puestos de trabajo

WERKGELEGENHEID IN DE SECTOR HERNIEUWBARE ENERGIE

Hernieuwbare energie is een blijvertje en dit komt niet alleen tot uiting in de toename van fotovoltaïsche projecten of milieubewustzijn, maar bereikt ook het scheppen van banen.

HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN OOK DE WERKGELEGENHEID

Het geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan voorziet dat de hernieuwbare energiesector de komende tien jaar meer dan 100.000 banen zal genereren.

Momenteel zijn de sectoren fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie degenen met de hoogste vraag naar professionals.  De opleiding van deze profielen is meestalgerelateerd aan engineering en installaties.  Hoewel de meest opvallende opleiding de universitaire carrière van engineering is, vallen ookverschillende hogere graden van professionele training op.

Wat banen betreft, worden professionals gevraagd voor verschillende gebieden, zoals constructie, installatie, onderhoud, verkoop, enz.  Ook zijn er banen die de boventoon  voeren om de assemblage en het onderhoud van windparken uit te voeren en fotovoltaïsche panelen te installeren.

De meest gevraagde profielen voor de hernieuwbare sector in Spanje in 2021 volgens het rapport van Robert Walters Group,  waren:

 • Projectontwikkelaars: waar professionals nodig zijn die weten hoe ze de technische, financiële en juridische levensvatbaarheid van projecten moeten evalueren, evenals de beste locaties kunnen vinden en de aspecten kunnen analyseren die van invloed zijn op hun winstgevendheid.
 • Design engineers: met een profiel van experts in hoogspanningslijnen en onderstations die de optimale evacuatie voor de opgewekte energie beheren.
 • Commerciële verkoop van producten: productiebedrijven hebben dit soort profielen nodig wanneer ze hun omzet moeten verhogen om winstgevender te zijnen te blijven investeren in R + D.
 • Technische profielen: die gericht zijn op het onderzoek naar oplossingen voor de opslag van hernieuwbare energie, zoals bijvoorbeeld batterijen.

Hernieuwbare energie is van fundamenteel belang om de milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd het hoofd te bieden en biedt een unieke kans om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen die duurzamer zijn en die hoogwaardige banen  creëren.


Nara Solar


vida útil

DE LEVENSDUUR VAN ZONNEPANELEN

Zonne-energie is tegenwoordig een van de meest gebruikte hernieuwbare energiebronnen. Het is een schone energie, vrij van vervuiling en die ons bovendien in staat stelt om te besparen. Om dit effectief te laten zijn en maximale prestaties te leveren, moeten fotovoltaïsche panelen zich bevinden op plaatsen waar de zon direct is, waardoor de capaciteit optimaal wordt benut.

HOE LANG GAAN ZONNEPANELEN MEE?

Om de levensduur van zonnepanelen te berekenen, moet rekening worden gehouden met de omgevingsfactor, omdat ze lange tijd worden blootgesteld aan kou, hitte en regen. Geschat wordt dat de gemiddelde levensduur van zonnepanelen 25-30 jaar is   . Na die tijd zal het niet stoppen met werken, maar  zal het geleidelijk zijn prestaties verminderen, maar een productie van meer dan 70% behouden.

Het nominale vermogen van zonnepanelen, of het nu monokristallijn of polykristallijn is, degradeert met ongeveer 0,5% per jaar.   Panelen met een dunnere film verliezen sneller hun kwaliteiten dan de andere.

Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn omgevingsfactoren de belangrijkste vijand van zonnepanelen. Het oppervlak kan worden bedekt met stof of deeltjes en daarom is het reinigen ervan belangrijk, zodat ze vrij zijn van enig element.

Over het algemeen testen de meeste fabrikanten hun panelen om te bevestigen dat ze bestand zijn tegen wind, sneeuw en allerlei weersomstandigheden. Het in goede staat houden van panelen kan leiden tot een lagere degradatiesnelheid per jaar en zorgen voor langere prestaties.

De degradatie van zonnepanelen is onvermijdelijk, maar om hun levensduur te verlengen, kunt u enkele aanbevelingen volgen, zoals:

Controleer zonnepanelen regelmatig: voer regelmatig algemeen onderhoud uit. Bij het onderhoud van planten kunnen incidenten worden geïdentificeerd die in de toekomst problemen kunnen veroorzaken, zoals zolen of andere ontwikkelingen.

Houd de panelen vrij van voorwerpen die schadelijk kunnen zijn: installateurs moeten ervoor zorgen dat er geen obstakels zijn zoals grote bomen diedezonnepanelen kunnen beschadigen.

Nadat de levensduur van de panelen is verstreken, kunnen ze elektriciteit blijven produceren, maar nieuwe kunnen worden vervangen of geïnstalleerd als de productie moet worden verbeterd.


Nara Solar


recursos naturales

HERNIEUWBARE NATUURLIJKE HULPBRONNEN

Hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen zijn al die hulpbronnen die in een relatief korte tijd kunnen worden aangevuld. In tegenstelling tot niet-hernieuwbare energiebronnen, zijn het degenen die beschikbaar zijn zolang ze op verantwoorde wijze worden gebruikt.

WAAROM ZOUDEN WE VOOR NATUURLIJKE HULPBRONNEN MOETEN ZORGEN?

Om ervoor te zorgen dat hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen niet uitgeput raken, is duurzaam beheer noodzakelijk om het gebruik ervan als energiebron te garanderen en de beschikbaarheid ervan voor toekomstige generaties te waarborgen.

Een van de belangrijkste hernieuwbare bronnen zou water zijn. Dit is een  essentieel element voor het menselijk leven, dat kan worden gezuiverd en hergebruikt, waardoor het een zeer waardevolle hulpbron is.

Aan de andere kant is er zonne-energie als een andere belangrijke vorm van hernieuwbare hulpbron. Door middel van zonnepanelen kun je elektriciteit opwekken, waardoor het een schone en duurzame energiebron is.

Ten derde is wind een van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen. Windparken bestaande uit turbines wekken elektriciteit op uit windenergie.  Dit soort volledig schone en duurzame energie wordt steeds populairder over de hele wereld.

Aangezien de vraag naar energie tegen 2030 naar verwachting met 55% zal toenemen, zullen hernieuwbare energiebronnen alleen niet voldoende zijn om aan de toename van de energievraag te voldoen.  Voor hen moeten we op een verantwoorde manier zorgen voor en omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zodat het zo lang mogelijk meegaat.

Wedden op dit soort energie we vechten direct tegen klimaatverandering.  De proliferatie van hernieuwbare energiebronnen verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de luchtvervuiling. Bovendien heeft dit een zeer positief effect op de gezondheid van zowel de mens als de rest van de bewoners die op onze planeet leven.

Het belang van het behoud van hernieuwbare hulpbronnen ligt in hun kwetsbaarheid, dus onze inzet moet gericht zijn op een duurzaam voordeel van het gebruik ervan, waarbij ze niet worden aangetast.

Als burgers en bewoners van deze planeet leven we met de natuur en de duur ervan hangt af van onze zorg. Zorg voor  iedersvliegtuig!


www.narasolar.com


BATTERIJEN EN WATERSTOF ALS AANVULLING OP FOTOVOLTAÏSCHE ENERGIE

De toename van de pv-capaciteit zorgt  voor energieopslagsystemen die zakelijke kansen genereren voor batterijen en opslagsystemen in het algemeen.

ZAKELIJKE KANSEN IN OPSLAGSYSTEMEN

Battery Energy Storage Systems (BESS) zijn een van de nieuwste oplossingen voor mechanische, chemische of thermische systemendie  energie opslaanvoor later gebruik. Deze systemen worden het meest gebruikt voor  energieaccumulatie, onder andere vanwege de verschillende voordelen die ze bieden: ze vereisen niet veel onderhoud en kunnen meer energie opslaan in een kleinere ruimte.

Deze systemen vormen een aanvulling op hernieuwbare energiebronnen en helpen intermittenties van het elektriciteitsnet te elimineren en zorgen voor energievoorziening en operationele continuïteit. Maar de BESS bestaat niet alleen uit batterijen, maar het is een heel systeem dat zowel hardware- als softwarecomponenten bevat, laag en hoog niveau.

De toename van de productie van zonne-energie brengt ons ertoe het belang van de opslag ervan te overwegen, omdat deze beheercapaciteit grotendeels hernieuwbare energielozingen zal vermijden.

Aan de andere kant wordt groene waterstof ook toegevoegd als aanvulling op fotovoltaïsche energie.  Dit speelt een fundamentele rol bij het koolstofvrij maken van sommige sectoren zoals transport en industrie, waar elektrificatieniet mogelijk is.

In de toekomst zal een van de rollen die groene waterstof zal moeten spelen bij het koolstofvrij maken van de economie een seizoensgebonden energieopslagtechnologie zijn. Het vermogen van waterstof om te worden geproduceerd uit de elektrolyse van water in een  elektrolyser met behulp van elektriciteit en vervolgens te worden gebruikt om elektriciteit te produceren in een brandstofcel, maakt het een ideaal hulpmiddel voor het opslaan van energie in grote hoeveelheden en voor lange tijd.

Zowel batterijen als groene waterstof spelen een fundamentele rol als aanvulling op fotovoltaïsche zonne-energie die niet stopt met groeien. Dit wordt urgent en het is noodzakelijk  om zowel hulp als regelgeving te versnellen om de inzet van batterijen en groene waterstof op grote schaal mogelijk te maken.


www.narasolar.com


HOE HET ENERGIEVERBRUIK IN HET BEDRIJF TE VERMINDEREN?

Bedrijven richten hun kostenreductie op energie, het verminderen van hun verbruik en het verbeteren van hun efficiëntie. Bovendien zijn er dankzij technologische vooruitgang veel manieren ontdekt om het doel te bereiken om het energieverbruik te verminderen en duurzame bedrijfsgroei te stimuleren.

TIPS OM HET ENERGIEVERBRUIK TE VERMINDEREN

Het efficiënt gebruik van energie is goed voor zowel het milieu als bedrijven en heeft enkele voordelen zoals:

 • Bedrijven en bedrijven die maatschappelijk verantwoord handelen, zijn aantrekkelijker voor klanten en consumenten. In dit geval is het belangrijk dat bedrijven daadwerkelijk actie ondernemen en niet alleen proberen de publieke opinie te beïnvloeden.
 • Het verminderen en beperken van het energieverbruik door het vermijden van verspilling, maakt het mogelijk om de kosten van sommige operationele en administratieve activiteiten te verlagen. Over het algemeen garandeert een goed energiebeheer een verbetering van het specifieke verbruik, wat leidt tot een vermindering van de betaling van de elektriciteitsrekening.

Naast de voordelen die het biedt, kunnen we enkele tips noemen om het energieverbruik in bedrijven te verminderen:

 • Verbeter airconditioningsystemen: om een constante temperatuur te behouden, is het essentieel om airconditioningsystemen te verbeteren, naast het rekening houden met andere factoren zoals het installeren van plafonds en vloerverwarming of het controleren van de staat van ketels.
 • Stimuleer het gebruik van natuurlijk licht: profiteren van natuurlijke lichtruimtes is een goede optie om het energieverbruik te verminderen. Natuurlijk licht heeft ook een positieve invloed op de stemming en prestaties van werknemers.
 • Verbruik energie uit hernieuwbare bronnen: dit soort energie, zoals wind of zon, draagt effectief bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Zonder twijfel zijn ze een goed alternatief om schone, veilige en efficiënte energie op te wekken.

Het rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de vermindering en verbetering van het verbruik en de beheersing van energie spelen een steeds beslissendere rol. Bovendien is het niet iets wat moet kunnen, maar wel noodzakelijk.


www.narasolar.com


Neutralidad de carbono

KOOLSTOFNEUTRALITEIT

Koolstofneutraliteit wordt bereikt wanneer het overeenkomt met een emissievrij resultaat. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk om geleidelijk en geleidelijk het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie of steenkool, de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde, te elimineren.

WAT IS HET EN HOE HET TE KRIJGEN?

Tegen 2050 heeft de Europese Unie zich gecommitteerd aan het bereiken van koolstofneutraliteit, zoals geïmplementeerd in de nieuwe Europese klimaatwet.  Om  koolstofneutraliteit te bereiken, moet dezelfde hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) worden uitgestoten in de atmosfeer waaruit het via verschillende routes wordt verwijderd, waardoor de zogenaamde nul koolstofvoetafdruk overblijft.

Enkele van de maatregelen die kunnen worden genomen om de koolstofemissies te verminderen zijn:

 • Verminder het energieverbruik en alle activiteiten die emissies veroorzaken.
 • Verbeter de energie-efficiëntie.
 • Innoveer in koolstofarme technologie.
 • Gebruik en verbruik van hernieuwbare energie, zoals wind, zon, waterkracht…

Aan de andere kant kunnen emoties ook worden verminderd en vooruitgang worden geboekt in de richting van koolstofneutraliteit door middel van zogenaamde ” koolstofcompensatie”.  Koolstofcompensatie gaat over het in evenwicht brengen van emissies die in een bepaalde sector worden uitgestoten door co2 elders te verminderen . Hoe kom je eraan? Door investeringen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en al die technologieën die niet vervuilend zijn.

Een andere manier om de koolstofvoetafdruk te verkleinen en neutraliteit te bereiken, is door een grenscorrectiemechanisme voor koolstofemissies uit te voeren. Dit mechanisme is bedoeld om een invoerprijs vast te stellen voor bepaalde producten als deze afkomstig zijn uit landen waarvan de doelstellingen niet ambitieus genoeg zijn.

De Europese Unie zal via de Europese Green Deal het eerste continent zijn dat in staat is om tegen 2050 evenveel CO2-uitstoot te absorberen als het produceert en momenteel zijn ze bezig met het herzien  van wetgeving en het vaststellen van nieuwe wetten die zullen helpen om de uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen.

Ontdek meer nieuws en ontwikkelingen in de  sector in de Nara Solar blog.


Instalación fotovoltaica

DE COMPONENTEN VAN EEN FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM

Fotovoltaïsche panelen of zonnepanelen zijn panelen die zonlicht opvangen om energie op te wekken. Deze zijn samengesteld uit fotovoltaïsche cellen die zonlicht omzetten in gelijkstroom elektriciteit.

ESSENTIËLE ONDERDELEN VAN EEN FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM

Elk van de onderdelen waaruit een fotovoltaïsche installatie bestaat, is essentieel voor de goede werking ervan.

STRUCTUUR: De structuren van de fotovoltaïsche panelen zijn passieve componenten die de installatie van de fotovoltaïsche modules vergemakkelijken. Deze elementen zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van zijn positie en het jarenlang stabiel houden ervan.

ZONNEPANELEN: Zoals we aan het begin al zeiden, zijn zonnepanelen verantwoordelijk voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie om te allen tijde de nodige stroom te leveren. Zonnepanelen hebben veel variaties in termenvan prijzen en efficiëntie.

LAADREGELAARS: Dit zijn die apparaten waarvan de functie is om de laadtoestand van de batterijen te regelen om ervoor te zorgen dat optimaal vullen wordt uitgevoerd en zo hun nuttige levensduur verlengen, dat wil zeggen dat ze de energie van de batterijen beheren.  Er zijn twee soorten regelaars: MPPT en PWM, de keuze van het een of het ander hangt af van hoe de zonne-installatie is en het gebruik dat ervan zal worden gemaakt.

BATTERIJ OF ACCUMULATOR: Ze maken het mogelijk  om de elektriciteit op te slaan  om deze later te kunnen gebruiken. De geaccumuleerde energie kan later worden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens uren dat er geen zonlicht is of wanneer de installatie geen energie produceert.

OMVORMER: zet  de gelijkstroom die uit de batterijen komt om in wisselstroom of conventionele stroom. Het werkt ook zo dat technici de werking van de zonnepanelen kunnen inspecteren en zodat elke gebruiker het systeem kan regelen op basis van betere prestaties in het algemeen.

De ontwikkeling van fotovoltaïsche installaties en installaties groeit voortdurend. Bovendien biedt het momenteel niet alleen voordelen voor het milieu, maar zorgen nieuwe materialen en bedrijfsmodellen ook voor grotere besparingen.

Ontdek meer artikelen over hernieuwbare energie in de nieuwssectie van onze website.


Passivhaus

HET PASSIVHAUS CERTIFICAAT

De passivhaus-certificering of -zegel is een certificering van Duitse oorsprong die het niveau van passiviteit van een huis of gebouw meet en classificeert.  De gebouwen die deze certificering hebben, voldoen aan bepaalde eisen op het niveau van airconditioning en energieverbruik.

HERNIEUWBARE ENERGIE IN PASSIVHAUS-GEBOUWEN

De implementatie van hernieuwbare energie in Passivhouse-gebouwen  is een basisaspect om hun energie-efficiëntie te verbeteren. Om dit certificaat te behalen, moeten we voldoen aan bepaalde criteria op basis van passieve architectuurbouwstrategieën en -systemen.  Op deze manier slagen we erin om de behoefte aan verwarming of airconditioners te verminderen om het interieur van het huis te voorzien van airconditioning en meer comfort te verkrijgen.

Het ontwerp van deze gebouwen is gebaseerd op vier aspecten:

 1. Compactheid: (relatie tussen het geveloppervlak en het volume). Wanneer een gebouw weinig geveloppervlak heeft, zal het compacter zijn en dus klimatologisch gezien gemakkelijker te controleren.
 2. Oriëntatie: een goede oriëntatie maakt het mogelijk om te profiteren van zonne-energie en het huis te beschermen tegen andere atmosferische factoren zoals wind.
 3. Bescherming en reflectiviteit: deze twee factoren zijn vooral nuttig in de zomer, wanneer het meer nodig is om de inval van zonnestraling door reflectanten of elementen die schaduwen genereren, zoals veranda’s, te voorkomen.

We kunnen drie certificeringswaarden vinden:

 • Passivhaus Classic: Vraag naar hernieuwbare primaire energie ≤ 60 kWh/m²a
 • Passivhaus Plus: Vraag naar hernieuwbare primaire energie ≤ 45 kWh/m²a, hernieuwbare primaire energieopwekking ≥ 60 kWh/m² (grond) op
 • Passivhaus Premium: Vraag naar hernieuwbare primaire energie ≤ 30 kWh/m²a, hernieuwbare primaire energieopwekking ≥ 120 kWh/m² (grond) op

Ten slotte moet een gebouw, om het Passivhaus-zegel te verkrijgen, aan de volgende vereisten voldoen:

 1. Zorg voor een uitstekende thermische isolatie.
 2. Gebruik altijd krachtige ramen en deuren
 3. Vermijd koudebruggen.
 4. Gebruik mechanische ventilatie met warmteterugwinning.
 5. Zorg voor luchtdichtheid

Zoals we kunnen zien, loopt architectuur niet ver achter en zet een stap om duurzamer, efficiënter en ecologischer te zijn.