Tot nu toe hebben we deze zomer in Spanje te maken gehad met een groot aantal bosbranden, waardoor honderdduizenden gezinnen uit hun huizen moesten worden gezet en die een aanzienlijke impact op het milieu hebben gehad met ernstige gevolgen voor de gezondheid.

HERNIEUWBARE ENERGIE IN BRANDPREVENTIE

Volgens rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) veroorzaken bosbranden tot een derde van de koolstofemissies van wereldwijde ecosystemen, een fenomeen dat de klimaatverandering versterkt en de effecten ervan verergert.

Er zijn veel oorzaken voor bosbranden en veel factoren die de verspreiding van bosbranden beïnvloeden, waaronder: klimaatverandering, de leegloop van het platteland en slecht stedelijk bosbeheer, dat niet is ontworpen om bosbranden te voorkomen of te beperken.

Een van de meest solide oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering en bij het voorkomen van bosbranden is het gebruik van hernieuwbare energie, omdat schone energiecentrales fungeren als brandgangen en de verspreiding van branden voorkomen doordat ze volledig zijn vrijgemaakt van struiken en stoppels.

Hoe kan hernieuwbare energie bijdragen aan brandpreventie en -vermindering?

  • Door middel van systemen voor vroegtijdige waarschuwing en bewaking: Duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, kunnen systemen voor bewaking en vroegtijdige waarschuwing in brandgevoelige gebieden van stroom voorzien. Deze systemen kunnen bestaan uit rookdetectiecamera’s, temperatuursensoren en bewakingssystemen die branden in een vroeg stadium kunnen detecteren, zodat er snel en efficiënt kan worden gereageerd.
  • Energievoorziening in landelijke gebieden: in dit geval kunnen hernieuwbare energiebronnen een betrouwbare energiebron vormen voor weerstations, communicatietorens en andere apparaten die worden gebruikt voor het bewaken en detecteren van branden.
  • Gebruik van schone technologieën in bosbeheer: duurzaam bosbeheer kan het gebruik van elektrische machines en voertuigen op basis van hernieuwbare energie omvatten, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd en de uitstoot van vervuilende gassen die het risico op bosbranden kunnen vergroten, wordt teruggedrongen.

Hernieuwbare energiebronnen kunnen een sleutelrol spelen bij brandpreventie en -vermindering en tegelijkertijd duurzaamheid en milieubescherming bevorderen, waarbij de negatieve gevolgen voor de CO2-uitstoot tot een minimum worden beperkt.