Een CAE of Energy Savings Certificate is een elektronisch document dat garandeert dat, na het uitvoeren van een energie-efficiëntieactie, een nieuwe uiteindelijke energiebesparing gelijk aan 1 kWH is bereikt.

WELKE AGENTEN ZIJN ERBIJ BETROKKEN? WELKE VOORDELEN KUNNEN WE BENADRUKKEN?

Dit jaar is dit type accreditatiemechanisme voor het bereiken van energiebesparingen in Spanje aangekomen, met als doel bij te dragen aan de verwezenlijking tegen 2030 van de definitieve cumulatieve energiebesparingsdoelstellingen die zijn vastgesteld, en  het is van toepassing op dezelfde verplichte onderwerpen van de SNOEE, namelijk: gas- en elektriciteitsbedrijven,  groothandelaren in aardolieproducten en groothandelaren in vloeibaar petroleumgas.

Aan de andere kant heeft dit systeem tot doel  een toename van de investeringen in energie-efficiëntietechnologie te bevorderen die de consument ten goede komen, en de goedkeuring van acties aan te moedigen die gericht zijn op het verbeteren van het concurrentievermogen en de productiviteit van bedrijven.

Het is belangrijk om energiebesparingscertificaten  (EAC‘s) niet te verwarren met energieprestatiecertificaten (EEG’s),   aangezien ze niets met elkaar te maken hebben en door verschillende voorschriften worden gereguleerd. Het hoofddoel van de EAC’s is het certificeren en erkennen van specifieke maatregelen die leiden tot de vermindering van het energieverbruik in gebouwen, systemen of processen, terwijl het hoofddoel van de CEE’s is om de energieprestatie van een gebouw of pand te beoordelen en te classificeren.

Welke agenten zijn betrokken bij het CAE-systeem?

  • Verplichte onderwerpen: verwijst naar bedrijven die gas en elektriciteit verkopen, exploitanten van aardolieproducten voor de groothandel en exploitanten van vloeibaar petroleumgas voor de groothandel.
  • Gedelegeerde onderwerpen: de geaccrediteerde tussenpersonen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de energiebesparingsprojecten die CAE genereren. Dit vak moet geaccrediteerd zijn door de Nationaal Coördinator van het CAE-systeem.
  • Energy Saving Verifier: het maakt deel uit van de nationale accreditatie-entiteit en zal verifiëren dat de documentatie die door de meldingsplichtige bedrijven of hun afgevaardigden is ingediend om certificaten te verkrijgen in overeenstemming met de regelgeving.

Het CAE-systeem heeft verschillende voordelen,  waaronder: het versnellen van energiebesparingsdoelstellingen, het verlagen van de kosten van het energieverbruik in ons land, het genereren van niet-energetische voordelen zoals het stimuleren van de werkgelegenheid en het te gelde maken van de energiebesparingen die door eindgebruikers worden behaald.

Lees meer over energie in de  nieuwssectie van Nara Solar.