Fotovoltaïsche panelen of zonnepanelen zijn panelen die zonlicht opvangen om energie op te wekken. Deze zijn samengesteld uit fotovoltaïsche cellen die zonlicht omzetten in gelijkstroom elektriciteit.

ESSENTIËLE ONDERDELEN VAN EEN FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM

Elk van de onderdelen waaruit een fotovoltaïsche installatie bestaat, is essentieel voor de goede werking ervan.

STRUCTUUR: De structuren van de fotovoltaïsche panelen zijn passieve componenten die de installatie van de fotovoltaïsche modules vergemakkelijken. Deze elementen zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van zijn positie en het jarenlang stabiel houden ervan.

ZONNEPANELEN: Zoals we aan het begin al zeiden, zijn zonnepanelen verantwoordelijk voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie om te allen tijde de nodige stroom te leveren. Zonnepanelen hebben veel variaties in termenvan prijzen en efficiëntie.

LAADREGELAARS: Dit zijn die apparaten waarvan de functie is om de laadtoestand van de batterijen te regelen om ervoor te zorgen dat optimaal vullen wordt uitgevoerd en zo hun nuttige levensduur verlengen, dat wil zeggen dat ze de energie van de batterijen beheren.  Er zijn twee soorten regelaars: MPPT en PWM, de keuze van het een of het ander hangt af van hoe de zonne-installatie is en het gebruik dat ervan zal worden gemaakt.

BATTERIJ OF ACCUMULATOR: Ze maken het mogelijk  om de elektriciteit op te slaan  om deze later te kunnen gebruiken. De geaccumuleerde energie kan later worden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens uren dat er geen zonlicht is of wanneer de installatie geen energie produceert.

OMVORMER: zet  de gelijkstroom die uit de batterijen komt om in wisselstroom of conventionele stroom. Het werkt ook zo dat technici de werking van de zonnepanelen kunnen inspecteren en zodat elke gebruiker het systeem kan regelen op basis van betere prestaties in het algemeen.

De ontwikkeling van fotovoltaïsche installaties en installaties groeit voortdurend. Bovendien biedt het momenteel niet alleen voordelen voor het milieu, maar zorgen nieuwe materialen en bedrijfsmodellen ook voor grotere besparingen.

Ontdek meer artikelen over hernieuwbare energie in de nieuwssectie van onze website.