ESG-criteria (Environmental, Social en Governance) verwijzen naar een reeks milieu-, sociale en governancefactoren van een bedrijf of entiteit. Ze worden gebruikt om te beoordelen hoe een organisatie omgaat met de uitdagingen en kansen met betrekking tot milieu-, sociale en bestuursaspecten van haar activiteiten.

WAT IS HET BELANG VAN DEZE CRITERIA?

ESG-criteria worden steeds vaker in overweging genomen door beleggers en aandeelhouders bij het nemen van beleggingsbeslissingen, omdat zij erkennen dat goed beheer van milieu-, sociale en bestuurskwesties een positieve invloed kan hebben op de financiële prestaties van een bedrijf op de lange termijn.

E voor milieu: verwijst naar de praktijken van een bedrijf met betrekking tot het milieu. Bijvoorbeeld natuurlijk afvalbeheer, uitstoot van broeikasgassen of energie-efficiëntie.

S voor Sociaal: verwijst naar de manier waarop een bedrijf omgaat met de mensen die deel uitmaken van zijn teams en zijn leveranciers. Bijvoorbeeld eerlijke arbeidspraktijken, gezondheid en veiligheid op het werk of mensenrechten, diversiteit en inclusie.

G voor Governance: verwijst naar de inzet van bedrijven voor goed bestuur, ethische en gedragscodes, transparantie en anticorruptie van de raad van bestuur en het managementteam.

ESG-criteria zijn om verschillende redenen belangrijk:

  1. Ze helpen bedrijven om risico’s op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur te identificeren en te beheersen.
  2. Ze bevorderen duurzaamheid op lange termijn door duurzame praktijken te integreren in de strategie en activiteiten van een bedrijf.
  3. Ze zorgen voor financieel rendement omdat er bewijs is dat bedrijven die goed presteren op het gebied van ESG-criteria betere financiële resultaten op de lange termijn kunnen behalen.
  4. Ze weerspiegelen de sociale verantwoordelijkheid van een bedrijf ten opzichte van het milieu waarin het actief is en zijn stakeholders.

Uiteindelijk zijn ze belangrijk omdat ze bedrijven helpen risico’s te beheren, duurzaamheid te bevorderen, de financiële prestaties te verbeteren en bedrijfsverantwoordelijkheid aan te tonen.