Windenergie is een vorm van hernieuwbare energie die uit de wind wordt gewonnen. Windenergie maakt gebruik van de kinetische energie van de wind door het gebruik van windturbines. Dit zijn grote turbines die geplaatst worden op plaatsen met een constante en gunstige windstroom.

WINDENERGIE MAAKT EEN AANZIENLIJKE GROEI DOOR

Ondanks de uitdagingen waarmee het te maken heeft, heeft windenergie de afgelopen decennia een aanzienlijke groei doorgemaakt en wordt het beschouwd als een veelbelovende bron van hernieuwbare energie.

In Europa heeft deze hernieuwbare energiebron een significante impact gehad op het gebied van energieopwekking, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het creëren van banen.

In landen als Frankrijk is een groot aantal windturbines geïnstalleerd in verschillende regio’s van het land. Volgens gegevens uit 2021 bedraagt de geïnstalleerde capaciteit van onshore windenergie in Frankrijk meer dan 17 gigawatt (GW). Enkele van de regio’s met de grootste ontwikkeling van windenergie op land zijn Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire en Nieuw-Aquitaine.

Windenergie vermindert niet alleen de uitstoot van broeikasgassen en stimuleert de economie en de werkgelegenheid, maar maakt ook de ontwikkeling van plattelands- en kustgebieden in Europa mogelijk. Dit komt doordat veel windmolenparken zijn gevestigd in gebieden die effectief gebruik kunnen maken van de windkracht, waardoor de economische activiteit wordt gestimuleerd en de lokale infrastructuur wordt verbeterd.

Wat wordt er in de toekomst verwacht voor windenergie in Europa?

  • Een toename van de geïnstalleerde capaciteit.
  • Technologische verbeteringen, waardoor efficiëntere windturbines kunnen worden gebouwd.
  • Verdere ontwikkeling van windparken verder uit de kust om meer van het windpotentieel te benutten.
  • Digitalisering en automatisering zullen een steeds belangrijkere rol spelen.

Kortom, windenergie wordt een belangrijke pijler in de energietransitie van Europa en zal een fundamentele rol spelen in de opwekking van schone en duurzame elektriciteit.