Offshore windenergie wordt ook wel offshore windenergie genoemd en is dat wat elektriciteit produceert door middel van generatoren die in zee worden geplaatst.  Deze energie heeft een groot potentieel omdat het praktisch CO2-vrij is, een antwoord biedt op de milieuproblemen van klimaatverandering en onuitputtelijk is. 

DE TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VOOR DIT TYPE ENERGIE

Windenergie op zee heeft de potentie om een cruciale rol te spelen in de transitie naar hernieuwbare en duurzame energiebronnen. Met voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling zal deze technologie naar verwachting evolueren en efficiëntere en economisch haalbare oplossingen bieden. Daarnaast zal internationale samenwerking om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en kennis te delen bijdragen aan het maximaliseren van de voordelen van deze vorm van schone energie.

Welke technologische innovaties hebben hun weg gevonden naar offshore windenergie?

  • Ontwikkelingen op drijvende platforms zullen de installatie van windturbines in diepere wateren mogelijk maken, waardoor de beschikbare gebieden voor offshore windenergie worden uitgebreid.
  • Vooruitgang in materialen en ontwerpen verbetert het vermogen van de turbines om stormen en ruwe maritieme omgevingen te weerstaan
  • Er worden efficiëntere transmissiesystemen ontwikkeld om offshore energie naar de wal te transporteren.

Welke soorten constructies vinden we in offshore windenergie?

  1. Offshore windturbines met vaste funderingen: dit zijn constructies die op de zeebodem zijn gemonteerd en worden geclassificeerd volgens de fundering die bij hun constructie is gebruikt als “monopile”, “zwaartekrachtondersteuning”, “jackets” of “statief”.

Deze vaste funderingen bieden structurele stabiliteit en maken de installatie van windturbines op verschillende offshore-locaties mogelijk. Offshore  windparken met vaste fundering  hebben een aanzienlijke groei doorgemaakt vanwege de beschikbaarheid van grote gebieden in de oceaan met gunstige windsnelheden, evenals minder interferentie met menselijke activiteit in vergelijking met onshore windparken.

  1. Drijvende platform offshore windturbines: dit concept maakt het mogelijk  om windturbines in te zetten in grote mariene gebieden  met een groter windpotentieel in diepe wateren, waardoor ook machineconfiguraties binnen offshore windparken worden vergemakkelijkt.

Hoewel ze nog niet zo wijdverbreid zijn als offshore windparken met vaste funderingen, wordt verwacht dat windturbines met drijvende platforms een belangrijke rol zullen spelen in de toekomst van de opwekking van hernieuwbare energie in het mariene milieu.

Offshore wind is niet alleen een efficiënte hernieuwbare energiebron, maar biedt ook oplossingen voor uitdagingen die gepaard gaan met de opwekking van elektriciteit op het vasteland . Nu we op weg zijn naar een duurzamere toekomst, belooft de uitbreiding en verbetering van offshore windenergie een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de beperking van de klimaatverandering en het bouwen van een groenere wereld.