De stijgende vraag, de hogere gasprijzen en de stijgende prijs van CO2-emissies zijn de belangrijkste redenen waarom de elektriciteitsprijzen stijgen.

OM TE BEGRIJPEN WAAROM DE ENERGIEPRIJZEN DE PAN UIT RIJZEN

De stijging van de elektriciteitskosten wordt de grootste zorg van de Spanjaarden volgens de laatste barometers van het CIS (Sociologisch Onderzoekcentrum): Het jaar 2021 was het jaar met de duurste prijs per megawattuur (MWH) in de geschiedenis (111,93 euro); in 2022 overschreden de elektriciteitskosten in Spanje de grens van 500 euro per megawattuur (MWh), vooral door de snel stijgende gasprijs als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De stijging van de elektriciteitsprijzen is te wijten aan verschillende factoren, waarvan de belangrijkste de volgende zijn:

  • De prijs van gas, een van de meest gebruikte fossiele brandstoffen om energie op te wekken, stijgt. Aangezien wij in Europa afhankelijk zijn van ingevoerd gas, hebben wij rechtstreeks te lijden onder de prijsstijging daarvan.
  • Als gevolg van temperatuurschommelingen en de noodzaak om zich aan elk seizoen aan te passen (het huis warm houden in de winter en koud in de zomer), wordt er meer elektriciteit verbruikt in apparaten zoals airconditioning of verwarming, waardoor het verbruik toeneemt en de kosten hoger worden.
  • De opwekking van elektriciteit met gecombineerde cyclus gaat ook gepaard met kosten voor CO2-emissies. In februari van dit jaar bereikten de kosten 90 euro per ton, hoewel de kosten sindsdien zijn gedaald en het gemiddelde voor 2022 op 82 euro ligt.
  • De prijs van duurzame energie in de eindprijs, aangezien deze in Spanje nog niet voldoende ontwikkeld is en het niet mogelijk is de gehele vraag te dekken met dit type energie alleen.

De hoge elektriciteitsprijzen in Europa zullen ten minste tot september aanhouden, waardoor wij ons op lange termijn in een twijfelachtige situatie bevinden en… Wat is de oplossing? Een daarvan zou kunnen zijn om minder te verbruiken en te betalen via hernieuwbare energiebronnen, wat bovendien een dubbel voordeel heeft: economisch en ecologisch.

Deze situatie zet ons aan het denken over hoe afhankelijk wij zijn van fossiele brandstoffen en hoe ver wij nog moeten gaan om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in ons land te verhogen.