Kunstmatige intelligentie speelt momenteel een sleutelrol in de transformatie van het energiemodel. Het stelt ons in staat iets te doen waartoe wij niet in staat zijn: het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, die bovendien op een logische en redelijke manier moeten worden verwerkt. En op het gebied van energie in het bijzonder?

ENERGIESECTOR BENUT HET POTENTIEEL VAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Wij bevinden ons momenteel midden in een overgang naar een duurzaam energiesysteem. De meeste landen dringen hun emissies niet snel genoeg terug, zodat de integratie tussen hernieuwbare energiebronnen en slimme netwerken van essentieel belang is.

Hernieuwbare energiebronnen zoals wind en fotovoltaïsche energie zullen in de toekomst veel efficiënter worden door de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). Veel energiebedrijven beginnen al met de toepassing van kunstmatige intelligentie en machine-leren om de vraag naar en productie van hernieuwbare energie te sturen.

Zonne- en windenergie zijn gekoppeld aan klimatologische factoren om hernieuwbare energie op te wekken, wat de energieproductiviteit bepaalt. Dit conditioneert de productiviteit van energie, maar met AI kunnen we anticiperen op de daling van de elektriciteitsproductie met de vraag naar verbruik om de hoeveelheid beschikbare energie in het systeem te stabiliseren. Wat bereiken we hiermee? Voorkomen van stroomonderbrekingen of -tekorten op specifieke tijdstippen en plaatsen waar het niet mogelijk is alles met hernieuwbare energiebronnen alleen te dekken. Deze twee soorten energie zullen het meest profiteren van het gebruik van AI bij het beheer van het energieproductienetwerk.

In 2021 publiceerde het World Economic Forum een rapport met de titel Harnessing Artificial Intelligence to Accelerate the Energy Transition, waarin wordt uitgelegd dat het mondiale energiesysteem een enorme transformatie ondergaat en dat de komende decennia een proces van decentralisatie, digitalisering en decarbonisatie zal worden geconsolideerd.

Dankzij Big Data en gegevensanalyses kunnen we tot 36 uur op voorhand voorspellen in welke geografische gebieden de productie van hernieuwbare energie zal dalen en waar die extra vraagpieken zich zullen voordoen.

Naarmate meer hernieuwbare energie wordt ingezet om de sector koolstofvrij te maken, zal meer energie worden geleverd via eindeloze bronnen zoals zonne- en windenergie, waardoor de behoefte ontstaat aan betere prognoses, betere coördinatie en flexibeler verbruik. Met AI zullen we nauwkeuriger patronen en gedragingen kunnen identificeren, zodat ze een cruciale rol spelen bij het versnellen van de prestaties. AI is een sleutelelement gebleken om installaties efficiënter en slimmer te maken en de energietransitie in gang te zetten.

De toekomst van hernieuwbare energie met AI is veelbelovend en hoewel nog beperkt, zullen we het binnenkort wellicht zien in langetermijnprojecten.