De bijdrage van de hernieuwbare energiebronnen aan de strijd tegen klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, wordt door de bevolking terdege erkend.
Een facet dat echter soms niet de erkenning krijgt die het verdient, is dat van de sociale en economische voordelen die het in de samenleving genereert.

DE SOCIALE KANT VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN: EEN BRON VAN ONTWIKKELING EN WELVAART

Energiebesparing is vandaag meer dan ooit een economische en ecologische noodzaak. Volgens de World Energy Statistical Yearbook was in 2020 31% van de energie afkomstig van olie, 26% van steenkool en 23% van gas. Wat hebben deze brandstoffen met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal beperkt en daarom is hun prijs vandaag de dag, het hoogste in de geschiedenis.

Hernieuwbare energie wint dus aan kracht en wordt de natuurlijke vervanger van deze fossiele brandstoffen, die ook in hoge mate de oorzaak zijn van de uit de hand gelopen vervuiling. Zonder verder te gaan: de energie-industrie is, samen met het vervoer, verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie.

Er zijn talrijke studies die erop wijzen dat de modellen voor milieuduurzaamheid van hernieuwbare energiebronnen ook duurzaam zijn op economisch en sociaal niveau. Om te beginnen zou een op hernieuwbare energiebronnen gebaseerd energiesysteem in verschillende opzichten zeer positieve resultaten kunnen opleveren.

De Europese Unie heeft zich het doel gesteld tegen 2030 een aandeel van 32-40% hernieuwbare energie te bereiken. In die zin zou, indien de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen versnelt, een verlaging van de prijzen op de groothandelsmarkt tot 14% worden bereikt in landen zoals Duitsland, of tot 26% in van steenkool afhankelijke landen zoals Polen. Bovendien zou dit leiden tot een grotere stabiliteit van het aanbod. Hierdoor zou een grote economische groei plaatsvinden.

Anderzijds zijn hernieuwbare energiebronnen een kans voor werkgelegenheid. Volgens het agentschap voor hernieuwbare energie en de ILO zal de sector van de groene energie tegen 2030, 43 miljoen banen creëren. Tegen 2050 zal deze sector naar schatting werk bieden aan meer dan 122 miljoen mensen. In 2020 waren er al 12 miljoen mensen werkzaam in de sector. Banen die bovendien technische en gekwalificeerde profielen vereisen; meer dan 60% vereist een minimale opleiding.

Tegelijkertijd bieden hernieuwbare energiebronnen ook sociale voordelen met een belangrijke bijdrage aan de territoriale cohesie, voornamelijk als gevolg van de belastinginning die zou plaatsvinden in kleine gemeenten waar de meeste installaties voor hernieuwbare energie zijn gevestigd.

Bovendien zou een toename van hernieuwbare energiebronnen bij de opwekking van elektriciteit leiden tot een daling van de elektriciteitsrekening met 8 tot 25% in 2030. Dit zou vooral de meest kwetsbare groepen ten goede komen.

De integratie van hernieuwbare energiebronnen met energie-efficiëntie en intelligent beheer van de vraag levert dus niet alleen een ecologisch voordeel op en voor de klimaatverandering, maar zou ook op lange termijn leiden tot een veel duurzamer systeem voor de opwekking van elektriciteit, ook op sociaal en economisch vlak.

Lees meer over hernieuwbare energie in onze blog.