Ontkoling is een proces ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk in de vorm van kooldioxide. Alle landen die bezig zijn met het koolstofarm maken van hun economie nemen maatregelen om de uitstoot van deze gassen te verminderen.

WAT IS DE MANIER OM TOT EEN KOOLSTOFARME ECONOMIE TE KOMEN?

Het is 20 jaar geleden dat de eerste internationale overeenkomst werd ondertekend om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, bekend als het Kyoto-protocol, maar desondanks is de uitstoot blijven stijgen.

Een teveel aan broeikasgassen zorgt ervoor dat de atmosfeer meer energie opslaat, dat de gemiddelde temperatuur stijgt en dat zich meer extreme weersomstandigheden voordoen, waardoor de energiebalans van de planeet uit evenwicht wordt gebracht. Het is daarom van essentieel belang de economie sneller koolstofvrij te maken, en daartoe kunnen we hernieuwbare energiebronnen inzetten.

Hernieuwbare energiebronnen moeten een onmisbare rol spelen bij het streven naar een mondiale emissiebalans zonder uitstoot. Zij verminderen niet alleen de CO2-uitstoot in de atmosfeer, maar verminderen ook de energie-afhankelijkheid en vergemakkelijken de zelfvoorziening.

In de nieuwe klimaatveranderingswet wordt de weg naar decarbonisatie uitgestippeld. Zij heeft tot doel de naleving van de Overeenkomst van Parijs te waarborgen, de ontkoling en de overgang naar een circulair model te vergemakkelijken, de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering te bevorderen en een duurzaam ontwikkelingsmodel te consolideren dat werkgelegenheid genereert.

Het omvat belangrijke maatregelen op het gebied van energie, duurzame mobiliteit, aanpassing aan de klimaatverandering, rechtvaardige transitie en het mobiliseren van binnenlandse middelen, waaronder de ontwikkeling van een internationale strategie voor klimaatfinanciering om ervoor te zorgen dat de Spaanse ontwikkelingssamenwerking en investeringen worden afgestemd op de klimaatdoelstellingen van de SDG’s.

Deze strijd heeft een grote impact op bedrijven, aangezien het niet mogelijk is onze doelstellingen te bereiken en onze klimaatverplichtingen na te komen zonder de betrokkenheid van het bedrijfsleven.

Elk jaar dat voorbijgaat, is een jaar minder dat we tot onze beschikking hebben om te handelen, een jaar meer waarin broeikasgassen zich ophopen in de atmosfeer en een jaar meer waarin het wetenschappelijk bewijs voor de dringende noodzaak van klimaatactie wordt geconsolideerd, en daarom moeten we de komende jaren beslissende stappen zetten om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken.

al het nieuws over hernieuwbare energieën!