Met het begin van een nieuw jaar stellen we onszelf nieuwe uitdagingen en voornemens. Het verminderen van onze impact op het milieu en het verbeteren van de energie-efficiëntie kan daar één van zijn, en… Hoe?

MAAK UW VOORNEMEN OM DUURZAMER TE ZIJN

Alvorens enkele van de tips te bespreken om duurzamer te worden, is het belangrijk duidelijk te zijn en te definiëren wat duurzaamheid is en wat het is om duurzaam te zijn.

Duurzaamheid wordt gedefinieerd als de meest geschikte wijze van beheer van hulpbronnen om aan onze huidige behoeften te voldoen zonder toekomstige behoeften in gevaar te brengen. Anderzijds houdt duurzaam zijn in dat we ons ervan bewust zijn dat het milieu en de natuur niet onuitputtelijk zijn en dat we er dus rationeel gebruik van moeten maken.

Wat kunnen we doen om in 2023 duurzamer te zijn? Hier zijn een paar tips:

  1. Bereken uw koolstofvoetafdruk en ga na hoe u die kunt verkleinen: daarvoor moeten we ons bewust zijn van de hoeveelheid broeikasgassen die we dagelijks produceren. Het kan meer of minder zijn, afhankelijk van het vervoermiddel waarmee we ons verplaatsen of de manier waarop we elektriciteit verbruiken.
  2. Gebruik het openbaar vervoer en ga voor elektrische en rookvrije mobiliteit. Verwacht wordt dat in de toekomst verbrandingsmotoren zullen worden verboden en alleen nog maar elektrische motoren zullen worden gebruikt om de vervuilende uitstoot te verminderen.
  3. Verminderen, hergebruiken en recyclen: de beroemde “3V’s”-regel wordt steeds belangrijker. De hoeveelheid producten die we weggooien verminderen, nieuwe manieren vinden om voorwerpen te gebruiken zodat ze niet worden weggegooid en voorwerpen die we niet meer nodig hebben omzetten in nieuwe die opnieuw kunnen worden gebruikt.
  4. Duurzaam toerisme, want reizen en respect voor het milieu zijn twee totaal verenigbare concepten. In dit geval is het van belang prioriteit te geven aan duurzame mobiliteit. In volgorde van minst vervuilend naar meest vervuilend zouden de fiets, de trein, de boot, de auto en het vliegtuig het meest vervuilend zijn.
  5. Kies voor “milieuvriendelijke” verpakkingen: deze zijn ecologisch en milieuvriendelijk. Dit concept is ontstaan als antwoord op de vervuiling.

Als je hebt besloten om dit jaar duurzamer te zijn, volg dan deze tips! U kunt ook meer artikelen lezen in onze nieuwsrubriek.