Duurzaamheid gaat over het voldoen aan de behoeften van de huidige generaties zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Een duurzame stad is een stad die haar inwoners levenskwaliteit biedt zonder de hulpbronnen in gevaar te brengen.

DUURZAME STEDEN ALS LEVENSKWALITEIT

Sinds 1972, tijdens de conferentie van Stockholm, werd het collectieve bewustzijn voor de zorg voor de planeet zichtbaar. Als gevolg daarvan werden steeds meer wetten aangenomen om het milieu te beschermen.

Het verduurzamen van steden is het 17e doel voor duurzame ontwikkeling (SDG) van de Verenigde Naties. De verwachting is dat er in 2030 in totaal 43 grote steden zullen zijn en dat er in 2050 68% stedelijke centra zullen zijn. Bovendien zal de digitalisering daarvan een van de sleutels zijn tot het ontsluiten van een duurzame toekomst voor steden.

We kunnen enkele van de volgende steden aanwijzen als de meest duurzame:

  • Amsterdam: deze stad onderscheidt zich door haar connectiviteit, kwaliteit van de werkgelegenheid en vervoersinfrastructuur. De stad heeft een oppervlakte van 219 km2 en heeft enkele jaren geleden al besloten een model van circulaire economie te ontwikkelen. In 2009 werd zij verkozen tot Europese slimme stad.
  • Oslo: Oslo streeft al enkele jaren naar een duurzame toekomst met de invoering van een goed vervoerssysteem. Groene ruimtes, gebruik van hernieuwbare energieën en grote mogelijkheden om broeikasgassen te verminderen. In 2019 ontving het de European Green Capital
  • Tokio: is een stad die hoog aangeschreven staat om zijn technologische invloed. In feite heeft het een nationaal initiatief gelanceerd dat bekend staat als Society 5.0, dat tot doel heeft een datagestuurde, mensgerichte samenleving van de volgende generatie te realiseren met behulp van de nieuwste technologie zoals Kunstmatige Intelligentie.
  • Londen: De Britten kunnen bogen op een goede vervoersinfrastructuur. Bovendien ligt het percentage geregistreerde elektrische voertuigen in Londen boven het gemiddelde. Londen is de dichtstbevolkte stad van het Verenigd Koninkrijk en heeft een goede positie in bijna alle dimensies: het staat op de eerste plaats wat betreft menselijk kapitaal en internationaal bereik, op de tweede plaats wat betreft bestuur en stadsplanning, en in de top tien wat betreft mobiliteit en vervoer en technologie.

Zoals we zien, is er niet één model voor duurzame steden, maar past elke stad haar eigen oplossingen toe, hoewel alle genomen maatregelen gericht moeten zijn op een evenwicht tussen ontwikkeling en welzijn.