Sinds onze oprichting in 2019 was en is de kernactiviteit van Nara Solar het opzetten en ontwikkelen van duurzame energie en grootschalige zonneprojecten. Als bedrijf is ons hoofddoel de ontwikkeling van zonne-energieactiva die voldoen aan een hoge transversale kwaliteitsnorm, om levensvatbare projecten voor hernieuwbare energie te leveren die voldoen aan alle huidige voorschriften en wetgeving en tevens een positief effect hebben op de samenleving en het milieu.

HET POSITIEVE EFFECT VAN ZONNE-ENERGIE OP HET MILIEU EN DE SAMENLEVING

Hernieuwbare energie is een van de belangrijkste manieren om de klimaatverandering te bestrijden en de koolstofvoetafdruk te verkleinen, een onderwerp dat de laatste jaren aan belang heeft gewonnen. Het percentage hernieuwbare energie in ons land neemt toe en wij stappen geleidelijk over van niet-hernieuwbare en vervuilende bronnen als voornaamste energiebron naar schone.

Zonne-energie, bijvoorbeeld, is een van de belangrijkste bronnen van schone en hernieuwbare energie die een positief effect heeft op het milieu, omdat ze het minst vervuilend is: ze produceert geen CO2 bij het opwekken van energie, systemen met zonnepanelen maken geen lawaai, ze hebben geen water nodig om energie te produceren en ze produceren geen enkele vorm van afval.

Om verder te gaan met de voordelen van zonne-energie voor het milieu, kunnen we vermelden dat zonnepanelen duurzaam zijn. Ze zijn hoofdzakelijk gemaakt van silicium, een materiaal dat wordt verkregen uit zand, dat in overvloed voorkomt in de natuur. Bovendien kunnen fotovoltaïsche modules tot 90% worden gerecycleerd.

En welke impact heeft deze energie op de samenleving?

  • Het genereert een groot aantal banen die kunnen variëren van de productiefase, installatie… tot het marketing- en verkoopteam.
  • Het heeft een positief effect op de gezondheid, omdat het de lucht die we inademen niet vervuilt.
  • Het heeft capaciteit en toegang tot alle geografische gebieden en verbetert het welzijn en de levensstandaard in verschillende regio’s.

Bij Nara Solar zetten wij ons in voor zonne-energie en ontwikkelen wij fotovoltaïsche projecten met een maximale technische efficiëntie en rentabiliteit, die een positieve sociale en milieu-impact genereren.