Hernieuwbare energiebronnen zijn onuitputtelijke natuurlijke bronnen, zoals de wind of de zon. Zij zijn dus veel milieuvriendelijker. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zijn zij niet vervuilend en vormen zij het schoonste alternatief.

HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN, HET ALTERNATIEF VOOR FOSSIELE BRANDSTOFFEN

In het licht van het crisisscenario waarmee Europa wordt geconfronteerd, wordt tussen de EU-landen gezocht naar besparings- en solidariteitsformules, en neemt het engagement voor hernieuwbare energie sterk toe.

Drastische prijsdalingen en technologische vooruitgang op het gebied van windmolens en fotovoltaïsche zonne-energie hebben aangetoond dat deze hernieuwbare energiebronnen een belangrijke rol kunnen spelen in de elektriciteitssystemen van de wereld. Bovendien maken technologische doorbraken de opslag ervan veel efficiënter.

Momenteel zijn fossiele brandstoffen goed voor meer dan driekwart van het primaire energieverbruik in de wereld, voor vervoer, industrie en huisvesting. Zij nemen ook een groot deel (meer dan twee derde) van de elektriciteitsproductie voor hun rekening, ondanks de voortdurende stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen.

Steenkool blijft de belangrijkste bron van elektriciteitsproductie, dankzij de overvloed en de lage kostprijs ervan. Maar omdat het veel broeikasgassen uitstoot, dreigt de ontwikkeling ervan te worden afgeremd.

Als het huidige aandeel van fossiele brandstoffen wordt gehandhaafd en de vraag naar energie tegen 2050 bijna verdubbelt, zullen de emissies de hoeveelheid koolstof die kan worden uitgestoten om de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd tot 2°C te beperken, ruimschoots overschrijden en zou het emissieniveau desastreuze gevolgen hebben voor het klimaat op aarde. Een van de mogelijkheden voor de energiesector om de emissies terug te dringen is dan ook het energieverbruik te verminderen.

Al met al zien we dat de uitdaging van de 21e eeuw duidelijk is: de opwarming van de aarde bestrijden.  Deze strijd brengt vele veranderingen met zich mee in de manier waarop we denken, produceren en onze energie verbruiken, maar vandaag zijn we ons al bewust van de urgentie en de verandering die moet plaatsvinden om een groenere en leefbaardere toekomst voor toekomstige generaties te garanderen. Het doel? Het doel is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te verhogen tot 25% in 2022 en ten minste 32% in 2030.