In 2022 zijn de meest besproken onderwerpen groene waterstof, energieopslag en duurzame mobiliteit. De energiesector wordt ongetwijfeld een van de meest invloedrijke en belangrijke sectoren op wereldniveau, omdat hij de drijvende kracht is van industrieën en bedrijven.

DE ENERGIESECTOR ONDERGAAT EEN GRONDIGE EVOLUTIE

De energiesector ondergaat een grondige evolutie dankzij de opmars van nieuwe technologieën zoals Artificiële Intelligentie, Big Data, Blockchain en het internet der dingen. Dit zijn enkele van de energietrends die het jaar 2022 vormgeven:

Het koolstofvrij maken van de industrie: de Europese Unie wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Met andere woorden, zij heeft zich ten doel gesteld een economie te hebben met nul netto broeikasgasemissies. De weg naar decarbonisatie zal daarom dit jaar de stappen van het bedrijfsleven markeren. Een groot aantal bedrijven en industrieën heeft al stappen gezet in de richting van dit overgangsproces.

De energieprijzen zullen onstuitbaar blijven: hoewel het moeilijk is te voorspellen hoe de energieprijzen zich in de loop van een heel jaar zullen gedragen, wijst alles erop dat de energiekosten voor bedrijven en huishoudens zonder uitstel zullen aanhouden. Geconfronteerd met deze situatie worden hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche en windenergie voorgesteld als een mogelijkheid om de energiekosten te verlagen en milieuvriendelijkere opwekkingsmodellen te integreren. Een grotere penetratie van schone energie en de ontwikkeling van opslagtechnologieën zijn enkele van de sleutels tot beheersing van de energieprijzen.

Duurzame mobiliteit: mobiliteit wordt gekoppeld aan duurzaamheid en alles rond het elektrische voertuig wordt een hoofdrolspeler. Dit betekent dat zowel de mechanismen om het net flexibel te maken als de ontwikkeling van oplaadcentra dit jaar een grote impact zullen hebben.

Gebruikersintegratie is een andere uitdaging die dit jaar op komst is, en bidirectionele voertuig-naar-net-technologie, beter bekend als V2G, zal een andere uitdaging zijn om elektrische voertuigen in staat te stellen de energie die zij in hun accu’s opslaan, terug te leveren aan het net. Hier speelt groene waterstof een sleutelrol om de sector minder afhankelijk te maken van verbrandingsmotoren.

Groene waterstof wint aan belang: groene waterstof speelt een belangrijke rol bij het koolstofvrij maken van moeilijk te elektrificeren sectoren. Spanje kan zich dankzij zijn hernieuwbare potentieel positioneren als een Europese leider in deze overgang en zo een basis garanderen voor de ontwikkeling van nieuwe opwekkings- en vraagtechnologieën.

Cyberbeveiliging: hiervoor biedt de blockchaintechnologie een kwalitatieve sprong voorwaarts. Het zal het elektriciteitsnet flexibeler, dynamischer en meer verbonden maken.  Zijn gedecentraliseerde beheersmechanismen, veilige en onveranderlijke registratie van transacties en automatisering van de operaties kunnen de weg vrijmaken voor een optimaal beheer van de gehele gedistribueerde en gedecentraliseerde energiewaardeketen.

Vandaag hebben we meer dan ooit behoefte aan doorbraken in de energiesector die ons in staat zullen stellen de doelstellingen die we ons hebben gesteld te halen en de verbintenis van de EU om tegen 2050 een nuluitstoot te realiseren.