Zowel fotovoltaïsche zonne-energie als windenergie zijn essentieel voor de energietransitie. In het geval van fotovoltaïsche zonne-energie breekt de toepassing ervan records en wordt er geschiedenis geschreven.

FOTOVOLTAÏSCHE ENERGIE IN EUROPA EN SPANJE

Fotovoltaïsche zonne-energie is de energie die afkomstig is van de zonnestralen en die wij kunnen gebruiken dankzij het gebruik van zonnepanelen. Het is een hernieuwbare en onbeperkte hulpbron.

Binnen de Europese Unie neemt het gebruik van hernieuwbare energie een hoge vlucht en het is de bedoeling dat tegen 2050 55% van de energie wordt opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Zonne-energie. Dankzij dit systeem hebben wij de mogelijkheid om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zoals gas, op te heffen.

De Europese Unie produceert reeds meer dan 10 % van de energie die zij verbruikt uit zonlicht. Op dit moment produceren de in de hele EU geïnstalleerde zonnepanelen 165 GW, waarmee niet minder dan 39 terawattuur wordt opgewekt.

Hoewel de doelstelling voor 2050 een gemeenschappelijk project is voor 27 landen, is de ontwikkeling van duurzame energie niet in al die landen dezelfde.

Bovenaan de ranglijst staat Duitsland, waar de zon verantwoordelijk is voor de productie van 17% van de energiemix van het land. Op de tweede plaats staat Nederland, en op de derde plaats Spanje.

En in Spanje, hoe heeft zonne-energie zich ontwikkeld? In de afgelopen drie jaar is de geïnstalleerde zon-PV-capaciteit in Spanje verdrievoudigd van 4.767 MW begin 2019 tot een totaal van 15.190 MW tegen eind 2021. Deze stijging is het gevolg van twee belangrijke factoren: de afschaffing van de belasting en de steun en subsidies voor zelfconsumptie en de opslag van zonne-energie.

Intrekking van de zonbelasting: De zonbelasting was een heffing op energie die werd opgewekt door het gebruik van fotovoltaïsche installaties. Dit heeft de ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie in ons land ontmoedigd en belemmerd. Deze maatregel werd op 5 oktober 2018 afgeschaft toen het einde van de zonbelasting werd aangekondigd en installaties voor zelfconsumptie van zonne-energie een hoge vlucht begonnen te nemen met de inwerkingtreding van de compensatie voor overschotten op 1 maart 2020.

Steun en subsidies: een ander belangrijk element in de ontwikkeling van zonne-energie in Spanje is de veelheid van steun en subsidies die wij in de loop der jaren hebben ontvangen. Momenteel staan verschillende hulpprogramma’s open in het kader van de fondsen van het herstelplan “Next Generation EU”, dat eind 2021 van start is gegaan en 660 miljoen euro bedraagt.

Spanje, het land met de beste zonnestraling in Europa, heeft een instraling tussen 1600 KW/m2 en 1950 KW/m2 en een instraling tussen 1600 KW/m2 en 1950 KW/m2. Toch ligt het ver achter op Duitsland, dat 10 keer meer geïnstalleerde capaciteit heeft.