Hernieuwbare Energiegemeenschappen zijn een initiatief dat steeds relevanter wordt op het gebied van energie en duurzaamheid. Ze bestaan uit groepen individuen, huishoudens, bedrijven of organisaties die samenkomen om gezamenlijk hernieuwbare energie op te wekken, te delen en te beheren.

KENMERKEN EN VOORDELEN VAN DUURZAME ENERGIEGEMEENSCHAPPEN

Het belangrijkste doel van energiegemeenschappen is om ecologische, economische en sociale voordelen te bieden aan hun leden en de omgeving waarin ze actief zijn.

Energiegemeenschappen zijn onderverdeeld in twee rechtsvormen:

  • Hernieuwbare energiegemeenschappen: bestaan uit individuen of juridische entiteiten die zich verenigen om hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen, met als doel economische, milieu- of sociale voordelen te behalen.
  • Burger-energiegemeenschappen: bestaan uit individuen die zich verenigen om hun eigen hernieuwbare energie te produceren, te verbruiken en te beheren.

Hoewel beide modellen veel punten gemeen hebben, moeten in het geval van gemeenschappen voor hernieuwbare energie de partners of leden zich in de buurt van hernieuwbare installaties bevinden.

Voordelen van energiegemeenschappen

REC’s bieden een aantal belangrijke voordelen, zowel lokaal als wereldwijd. Enkele daarvan zijn de volgende:

  • Ze wekken schone energie op uit hernieuwbare bronnen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen vermindert.
  • Leden van een REC kunnen hun elektriciteitsrekening verlagen door hun eigen energie op te wekken en te verbruiken.
  • Door lokale opwekking en in sommige gevallen energieopslagsystemen te hebben, zijn gemeenschappen die gebruik maken van hernieuwbare energie beter bestand tegen onderbrekingen in het conventionele elektriciteitsnet.
  • De implementatie en het onderhoud van hernieuwbare energieprojecten in REC’s kunnen lokale banen opleveren in installatie, exploitatie en onderhoud.

De verspreiding van REC’s en projecten voor hernieuwbare energie varieert in de tijd en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder wijzigingen in de regelgeving, lokale investeringen en milieubewustzijn.

Uiteindelijk hangt het succes van hernieuwbare energiegemeenschappen af van de actieve samenwerking van hun leden, een geschikte infrastructuur en het lokale regelgevende kader.