Golfenergie is energie waarbij de kinetische energie van golven die door de wind op het zeeoppervlak worden geproduceerd, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het wordt ook wel golfenergie genoemd.

WAT IS HET? HOE WERKT HET?

Golfslagenergie is een vorm van energie die nog onderontwikkeld is, maar veel voordelen heeft, waaronder het feit dat ze hernieuwbaar en schoon is, dus niet vervuilend. Een van de nadelen is echter dat zowel de installaties als de distributie van de opgewekte energie erg duur zijn.

Er zijn verschillende systemen bedacht om dit soort energie te verkrijgen. Het meest gebruikelijke systeem bestaat uit een reeks boeien die de door de golven geproduceerde beweging doorgeven aan turbines, die over het algemeen op de zeebodem worden geplaatst op de volgende manier:

  1. In zee worden boeien geplaatst die de kracht van de golven overbrengen op de turbines.
  2. Door middel van luchtkamers waarin de golven terechtkomen, wordt het waterniveau verhoogd, waardoor een compressie-effect van de lucht binnenin ontstaat.
  3. De lucht wordt naar boven gestuwd en komt in de turbine terecht.
  4. Met de door de turbines opgewekte kracht wordt elektriciteit opgewekt.

Een ander type installatie dat we kunnen noemen voor het verkrijgen van deze energie is die van “gelede zeeslangen”. Dit systeem bestaat uit een 150 meter lange drijvende structuur met verschillende scharnierende delen die evenwijdig aan elkaar in de richting van de golf worden geplaatst. De resulterende beweging drijft een hydraulisch systeem aan dat olie pompt om elektrische generatoren aan te drijven.

Er zijn drie soorten golfslagenergie, die worden gedefinieerd volgens de apparatuur die wordt gebruikt om ze op te wekken:

  • Near-shore apparatuur: de energie wordt dicht bij de breker geproduceerd. Ze bevinden zich op de bodem of aan de oppervlakte, drijvend.
  • In de kust ingebedde installaties: deze kunnen zich in of buiten het water bevinden.
  • Offshore-installaties: zij maken gebruik van zeer krachtige golfprofielen en hoge energiedichtheden.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat golfslagenergie een minimale impact heeft op het milieu, zowel visueel als wat lawaai betreft.

Meer weten over hernieuwbare energie? Bezoek de nieuwssectie van Nara Solar.