Groene waterstof wordt beschouwd als een schone, krachtige, efficiënte en CO2-vrije energiedrager, die een geweldig instrument kan zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Het Internationaal Energieagentschap is nu al van mening dat de productie van groene waterstof uit schone energie een ongekende vlucht neemt.

WERELDLEIDERS IN WATERSTOFPRODUCTIE

Het wereldwijde potentieel aan groene waterstof is al meer dan voldoende, hoewel er nog steeds enkele landen zijn waar het potentieel beperkt is met een lage productie van groene waterstof.

Verwacht wordt dat groene waterstof tegen 2050 tot 12% van de wereldenergie zal uitmaken. Wie zal de leiding nemen op het gebied van groene waterstof?

China: het Aziatische land is ’s werelds grootste producent van groene waterstof. Momenteel bedraagt het jaarlijkse verbruik ervan meer dan 24 miljoen ton. Hoewel het grootste deel van de productie van het land “grijze waterstof” is, d.w.z. die wordt gegenereerd met fossiele brandstoffen zoals steenkool, is deze trend sinds 2019 aan het veranderen, aangezien het land meer dan 30 groene waterstofprojecten ontwikkelt, die worden geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen.

De Europese Unie: erkent dat groene waterstof een sleuteltechnologie is en van fundamenteel belang voor het bereiken van beleidsdoelstellingen zoals de Europese Green Deal. De EU wil tegen 2030 40 gigawatt aan hernieuwbare waterstofelektrolysecapaciteit installeren.

India: zoals premier Narendra Modi verklaarde bij de lancering van de nationale waterstofmissie van het land in 2021, kan groene waterstof India helpen om tegen 2047 energieonafhankelijkheid te bereiken en zijn inzet voor hernieuwbare energie te vergroten.

Japan: De nationale waterstofstrategie van Japan werd in 2017 officieel gemaakt. Hoewel het land niet over de nodige natuurlijke hulpbronnen beschikt om voldoende wind- of zonne-energie op te wekken om zelf schone waterstof te produceren, ontwikkelt het leveringsovereenkomsten voor de lange termijn om waterstof uit het buitenland in te voeren.

Zuid-Korea: Voor Zuid-Korea is waterstof de belangrijkste motor van zijn economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid. Zij hebben een ambitieuze doelstelling om tegen 2025 200.000 FCEV’s te installeren. Dit cijfer impliceert een 20-voudige toename van de installaties in 2020. Zuid-Korea heeft plannen om binnen 8 jaar 10% van de energiebehoefte van zijn steden te dekken met waterstof. Ook wil zij haar aandeel verhogen tot 30% in 2040.

Groene waterstof belooft een sleutelrol te spelen bij de aanpak van toekomstige energiecrises, zoals die welke we momenteel in Europa meemaken, waar de groeiende vraag een stijging van de brandstofprijzen heeft veroorzaakt.