Groene waterstof is een essentieel onderdeel geworden van de energietransitie om een duurzame toekomst te garanderen. Dalende kosten voor de productie van waterstof via hernieuwbare energie hebben waterstof een ongekende stimulans gegeven.

GROENE WATERSTOF IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE PIJLERS GEWORDEN VAN DE HERSTELFONDSEN VAN DE EUROPESE UNIE

De energietransitie is een van de assen van dit herstel, waarbij 30% van de begroting wordt uitgetrokken voor de strijd tegen de klimaatverandering. En het is hier dat groene waterstof terrein begint te winnen, aan belangstelling wint en zich in het publieke debat positioneert als een van de fundamentele pijlers voor het koolstofvrij maken van de economie, een van de doelstellingen die landen overal ter wereld zich voor 2050 hebben gesteld. Om dit te bereiken is groene waterstof een van de sleutels.

Waterstof is het eenvoudigste en meest overvloedige chemische element in de natuur, bestaande uit een proton en een elektron. In het geval van groene waterstof is het een energiedrager die het mogelijk maakt energie van de ene plaats naar de andere te verplaatsen, in dit geval via water, met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen.

Voor de productie van groene waterstof wordt geen koolstofdioxide gebruikt of uitgestoten, en daarom is de wereldwijde vraag naar waterstof als brandstof sinds 1975 verdrievoudigd, zoals opgemerkt door het IEA (Internationaal EnergieAgentschap), tot 70 miljoen ton per jaar in 2018. Het is een schone energiebron die alleen waterdamp uitstoot en geen residuen in de lucht achterlaat, in tegenstelling tot steenkool en olie.

Bovendien heeft het talrijke toepassingen, gaande van energieopwekking voor industrieën zoals de metallurgie en de scheikunde, tot energie-, woon- en transporttoepassingen.

Industrie: De industriële sector verbruikt de meeste fossiele waterstof, daarom is de geleidelijke invoering van groene waterstof de drijvende kracht achter een industriële reconversie in zowel de openbare als de particuliere sector.

Vervoer: Het wordt gebruikt als brandstof. ICE-voertuigen (interne verbrandingsmotor) op waterstof zijn 30% efficiënter dan benzinevoertuigen en presteren goed in alle weersomstandigheden, zelfs bij lage temperaturen. Veel steden zijn al bezig met het gebruik van deze brandstof in hun openbaarvervoernetwerk.

Energie: Waterstof kan worden gebruikt om via brandstofcellen elektriciteit op te wekken en in het aardgasnet te worden geïnjecteerd, wat de uitstoot van verwarmingssystemen aanzienlijk vermindert.

Residentieel: Er zijn waterstof-micro-warmtekrachtkoppelingssystemen die elektriciteit en warmte kunnen leveren aan woningen. Het is zeer handig en praktisch, aangezien het zonder extra investeringen kan worden getransporteerd en opgeslagen en er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande gasinfrastructuur.

In Spanje bevat de wet inzake klimaatverandering en energietransitie een sterke verbintenis tot deze energie, alsook een project voor een macrogroen waterstoftransportnetwerk van Spanje naar Noord-Europa (Green Spider Project).

Groene waterstof is niet meer weg te denken en de Spaanse regering en de Europese Unie hebben zich duidelijk geëngageerd voor deze energie.  De bevordering ervan is van vitaal belang om onder meer de klimaatverbintenissen van de overeenkomst van Parijs en de emissiedoelstellingen van nul te bereiken die door de klimaatnoodsituatie worden vereist.

Lees meer over hernieuwbare energie in onze nieuws.