Zonne-energie groeit snel. Het wordt geproduceerd door zonlicht om elektriciteit op te wekken. Het is onuitputtelijk en hernieuwbaar en wordt verkregen door middel van zonnepanelen. Het is ongetwijfeld een van de grote revoluties die de toekomst van de planeet zullen bepalen, aangezien het een van de goedkoopste manieren is om elektriciteit te produceren.

DE LANDEN DIE DE MEESTE ZONNE-ENERGIE PRODUCEREN

Aan de top van de ranglijst van de zonne-energieproductie staat China, dat de onbetwiste leider is. Hoewel het Aziatische land nog steeds ’s werelds grootste uitstoter van CO2 is, zet het in op zonne-energie, niet zozeer omwille van het milieu, maar omdat het snel energie moet opwekken naarmate de economie groeit en de vraag van de burgers toeneemt. In slechts twee jaar tijd is China erin geslaagd zijn zonnecapaciteit te verdubbelen en dit is ook te danken aan het feit dat het de grootste producent van zonnepanelen ter wereld is.

Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten. Sinds 1983, toen met de bouw van de thermische centrale van SEGS werd begonnen, heeft deze meer dan 17 miljoen megawattuur (MWh) geproduceerd. Dit land beschikt ongetwijfeld over de technologie, het talent en de milieuomstandigheden die nodig zijn voor een grootschalige toepassing van zonne-energie. Bovendien bevinden zich in de Verenigde Staten veel van de grootste zonne-installaties ter wereld, zoals Gemini, Poplar, Topaciom Desert Sunlight en Misae 2.

Op de derde plaats komt Japan, dat sinds het eind van de jaren negentig voorop loopt met zonne-energietechnologie.  De Japanse regering heeft prioriteit gegeven aan zonne-energie door haar beleid aan te passen en subsidies en premies voor installatie aan te bieden, waardoor panelen aantrekkelijker en betaalbaarder worden. Japan blijft innoveren in de sector met als doel dat zonne-energie tegen 2050, 10% van de energiebehoefte van het land dekt.

Aan de andere kant hebben we Duitsland, een land dat al enkele jaren een van de belangrijkste producenten van zonne-energie ter wereld is. En wat is haar doel? Dat het land tegen 2050 minstens 80% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen zal halen als onderdeel van zijn streven om de koolstofuitstoot te verminderen.

Op de vijfde plaats, ten slotte, staat India met een doelstelling van 450 GW aan hernieuwbare energiecapaciteit tegen 2030. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal zonne-energie tegen 2040 goed zijn voor 31% van de energiemix van het land. Een zeer ambitieuze doelstelling voor het land! Aangezien de prijzen voor zonne-energie in het land bijzonder laag zijn, schrapt de regering bouwprojecten voor verschillende kolencentrales.

Zonne-energie is nog nooit zo milieuvriendelijk en rendabel geweest als nu.