Momenteel nemen fossiele brandstoffen ongeveer tweederde van alle elektriciteitsproductiecapaciteit voor hun rekening, maar door de opkomst van hernieuwbare energiebronnen zal de situatie omdraaien en zullen zij in de toekomst nog slechts eenderde van de elektriciteitsproductiecapaciteit voor hun rekening nemen.

WAAR GAAT HET HEEN MET DE SECTOR?

Hernieuwbare energiebronnen zijn al tientallen jaren in ontwikkeling en werpen ongetwijfeld nu al vruchten af. Nog maar enkele jaren geleden genereerden zij 39% van het totale elektriciteitsverbruik in Spanje, maar zij zijn in opmars. Zoals het woord zelf al aangeeft, zijn hernieuwbare energiebronnen een alternatief voor niet-hernieuwbare bronnen en hebben zij nog een lange weg te gaan.

Het belang van hernieuwbare energie is geen gril, maar veeleer een noodzaak om het voortbestaan van de mens en de bewoonbaarheid van het aardoppervlak te verzekeren. Een van de huidige tendensen bij deze energiebronnen is namelijk de noodzaak om de productiekosten te drukken, waardoor zij nog concurrerender zullen worden.

Een andere zaak die reeds aan de gang is, is de geleidelijke integratie van het net. Gelukkig helpen intermitterende hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, nu al om het net in evenwicht te houden. Daardoor zijn er geen chaotische prijsstijgingen of -dalingen, en blijven de prijzen stabiel, zelfs wanneer de vraag groter is.

En in Spanje, hoe doet de sector hernieuwbare energie het? Veel bedrijven investeren reeds in de ontwikkeling, verbetering en toepassing van talrijke hernieuwbare energiebronnen. Spanje is een van de landen die zich het meest hebben ingezet voor de overgang naar een duurzamer paradigma, wat heeft geleid tot de geleidelijke decarbonisatie van de verschillende industrieën van het land.  Tegen 2030 zal de productie van hernieuwbare energie naar verwachting 42% van het totaal uitmaken.

Als land dat zich ertoe verbindt het gebruik van steenkool tegen 2050 geleidelijk stop te zetten, valt te verwachten dat de hernieuwbare energiebronnen in Spanje zich gunstig zullen blijven ontwikkelen. Dit brengt uitdagingen met zich mee waarmee de belangrijkste ondernemingen die zich bezighouden met energieopwekking, reeds worden geconfronteerd.

Kortom, zoals we zien is de tendens in de richting van hernieuwbare energie gunstig, met het oog op een groenere toekomst, met een vermindering van de gevolgen van de klimaatverandering en met het oog op de zorg voor de hele planeet.