Tegen 2050 moet elektriciteit voor 100% uit hernieuwbare energiebronnen komen. Maar… Is het mogelijk om een 100% hernieuwbare energievoorziening te bereiken voor iedereen op de planeet?

HERNIEUWBARE ENERGIE ALS BELANGRIJKSTE ENERGIEBRON

Op lange termijn is het verbruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen niet alleen de beste, maar de enige optie, omdat de manier waarop we momenteel energie produceren en gebruiken niet duurzaam is. Fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas dragen het meest bij tot de klimaatverandering, en alleen met duurzame hernieuwbare energiebronnen kunnen we in de toekomst energie voor alle mensen garanderen en een milieuramp voorkomen.

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal de olie- en gasproductie tegen 2030 met 40-60% dalen. Het energieverbruik en de vraag naar energie vertragen echter niet en verschillende energiebedrijven winnen nu al steeds meer onconventionele olie en gas, zoals schaliegas, maar tegen ongekende kosten op economisch, sociaal en milieugebied.

2050 zal het jaar zijn waarin hernieuwbare energiebronnen kolen, olie en gas inhalen, volgens het laatste rapport van BloombergNEF. Tegen dat jaar zal de vraag naar elektriciteit toenemen, onder meer door de opkomst van elektrische voertuigen. Bovendien zal het verbruik van hernieuwbare energiebronnen voor de energiebehoeften van de bevolking de productiekosten ervan drukken, iets wat we nu al zien.

De definitieve verovering van hernieuwbare energiebronnen tegen 2050 begint al realiteit te worden en de investeringstop wordt geleid door zonne- en windenergie, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, waarvoor veel minder investeringen zullen worden gedaan voor de opwekking van nieuwe centrales.

Landen als de Verenigde Staten hebben al gezien dat hernieuwbare energiebronnen kolen inhalen bij de opwekking van elektriciteit, met een output van 68,5Gw/uur. Dit is een historisch en bemoedigend cijfer dankzij de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken.

Dus… Wat wordt verwacht van hernieuwbare energie in 2050?

  • Wind en zon zullen goed zijn voor 96% van de totale energievoorziening uit hernieuwbare energiebronnen.
  • De uitstoot van broeikasgassen zal afnemen.
  • Hernieuwbare energie zal wereldwijd aan 35 miljoen mensen werk bieden.
  • Hernieuwbare energie zal rendabeler worden, waardoor de kosten ervan zullen dalen tot 53 euro/MWh.