Energiehybridisatie verwijst naar de integratie van meerdere energiebronnen, zoals zon en wind. Deze aanpak probeert de sterke punten van elk onderdeel te benutten om de efficiëntie te maximaliseren en de impact op het milieu te minimaliseren, waarbij mogelijk de combinatie van hernieuwbare energie-entiteiten, energieopslag en conventionele opwekkingstechnologieën betrokken is.

ER IS AL EEN TOEZEGGING OM ZONNEPANELEN NAAST WINDPARKEN TE PLAATSEN

Hernieuwbare hybridisatie is een hernieuwbare oplossing die niet alleen de massale integratie van hernieuwbare energiebronnen  in het elektriciteitssysteem mogelijk maakt, maar ook productiebedrijven in staat stelt het gebruik van hun aansluitpunten en vergunningen voor toegang tot het net te optimaliseren.

Het combineren van wind- en fotovoltaïsche energie kan helpen  de systeemefficiëntie te verbeteren, de variabiliteit van de opwekking te verminderen en een grotere winstgevendheid van de energieproductie te bieden. Hun combinatie maakt het mogelijk om elektriciteit te verkrijgen door middel van zonnepanelen met energie van windmolens.

Windparken hebben grote open ruimtes tussen windturbines, en slechts ongeveer 3% van de oppervlakte van een dergelijke faciliteit wordt daadwerkelijk ingenomen door apparatuur en infrastructuur, in dit geval windturbines. Daarom maakt de installatie van fotovoltaïsche panelen op deze terreinen het mogelijk om  de energieproductie op één locatie te maximaliseren en af te voeren via het bestaande aansluitpunt.

Met welke voordelen en belangrijke overwegingen kunnen we rekening houden bij deze techniek?

  1. Complementariteit van hulpbronnen: Door zonne- en windenergiebronnen te combineren, kan de variabiliteit van beide worden benut om een consistentere energieopwekking te bieden. Bovendien kan het delen van infrastructuur, zoals onderstations en transmissielijnen, de investeringskosten verlagen en de algehele systeemefficiëntie verbeteren.
  2. Verbeterde basislastcapaciteit: Hybridisatie kan helpen om een consistentere basislastcapaciteit te bieden, waardoor het gemakkelijker wordt om deze hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet te integreren. In het geval van windparken met zonnepanelen vertaalt zich dit in een groter aantal uren elektriciteit injecteren, aangezien er uren zullen zijn dat er geen zonnestraling is, maar de wind wel waait.
  3. Energieopslag: Het combineren van wind- en zonne-energie met  energieopslagsystemen, zoals batterijen, kan bijzonder effectief zijn bij het beheersen van de variabiliteit van de opwekking en het waarborgen van een continue toevoer van energie,  zelfs wanneer de weersomstandigheden niet ideaal zijn.

Kunnen we, gezien dit scenario, ervan uitgaan dat de toekomst in hybridisatie ligt?

Het lijkt goed om in de toekomst in te zetten op een hybride model tussen fotovoltaïsche energie en wind vanwege de vele voordelen die het met zich meebrengt.  Dit vereist echter een duidelijk en stabiel regelgevingskader en standaardisatie van de vereisten voor netaansluiting.