Zoals Steve Jobs ooit zei: “Innovatie is wat een leider onderscheidt”. En in die zin is de sector hernieuwbare energie niet anders.

Zonne of windenergie zijn twee van de opwekkingsbronnen die een verschil moeten maken op weg naar een klimaat neutrale toekomst. In de afgelopen jaren hebben beide technologieën een ongekende ontwikkeling doorgemaakt en daardoor hebben zij zich kunnen consolideren als ijkpunt voor een schone energievoorziening.

INNOVATIE: DE SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST VAN ZONNE-ENERGIE

Innovatie is een zeer belangrijk onderwerp. Niet alleen voor elke organisatie ter wereld, maar ook voor de samenleving. Daar bestaat geen twijfel over. Innovatie is een fundamentele pijler voor een organisatie om concurrerender te zijn, efficiënter te werken en meer impact te genereren.

Deze trend is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Het zoeken naar een nieuwe manier van werken is, nog meer na de pandemie, voor veel bedrijven het enige alternatief geworden. Vooral omdat er duurzaamheidsuitdagingen zijn die we moeten aanpakken.

Innovatie staat bedrijven, zoals Nara Solar, toe om innovatiestrategieën en culturen te ontwikkelen. Met welomschreven en evenwichtige portefeuilles, welke in staat zijn projecten aan te bieden met een positieve impact op de waardeketen.

Volgens officiële cijfers van de UN wordt verwacht dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen tegen 2050 van de huidige 25% zal stijgen tot meer dan 70%. En dat is vooral te danken aan de grote vooruitgang die de sector heeft doorgemaakt. Vroeger was het niet mogelijk, maar nu hebben we de technologie en de kennis om dat doel te bereiken.

In de hernieuwbare technologieën innoveren wij op gebieden zoals de verlenging van de levensduur van activa voor de opwekking van hernieuwbare energie, de verbetering van technologieën om de efficiëntie te verhogen (bijvoorbeeld controlesystemen of machine learning), de optimalisering van technologische processen (zoals het gebruik van drones of de verwerking van beelden voor de planning en het onderhoud van installaties), de hybridisering van hernieuwbare bronnen of de integratie van opslagsystemen.

Dit heeft ervoor gezorgd dat hernieuwbare energiebronnen steeds efficiënter worden, meer energie opwekken en veel goedkoper zijn. En dus dat schone opwekkingsbronnen een steeds groter gewicht krijgen in de energiemix.

Zonne-energie is zonder subsidies al enkele jaren goedkoper dan welke andere technologie ook. En volgens de prognoses van consultant Wood Mckenzie zullen de prijzen de komende 10 jaar tussen 15 en 25% blijven dalen dankzij innovaties zoals goedkopere productieprocessen, materialen en bifaciale modules of de vergroting van de omvang van de zonnemodules.

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat innovatie, zoals Steve Jobs zei, het verschil zal maken tussen toonaangevende bedrijven en de rest en geloven wij dat onze beste waarde erin bestaat nieuwe oplossingen te integreren, capaciteiten te ontwikkelen en nieuwe activiteiten voor het bedrijf voor te stellen.