Lichtvervuiling is vervuiling veroorzaakt door lichtemissies van kunstmatige bronnen met hoge intensiteit. Hoewel het een van de meest onopgemerkte milieuproblemen is, kan het negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN LICHTVERVUILING

Lichtvervuiling is de gloed of schittering in de nachtelijke hemel door kunstlicht die we allemaal wel eens hebben gezien.

De belangrijkste oorzaak van lichtvervuiling is het slecht functioneren van kunstlicht. Waarom? Omdat de meeste straatlantaarns licht naar boven uitstralen, terwijl het licht eigenlijk op de grond nodig is, betekent dit een grotere administratie van stroom, met energieverspilling tot gevolg.

Men mag niet vergeten dat slechte verlichting niet de enige oorzaak van lichtvervuiling is. Andere beïnvloedende factoren zijn:

  1. De projectoren of laserkanonnen die overbelichting in steden veroorzaken.
  2. Buitensporige verlichting voor reclamedoeleinden.
  3. Het ontbreken van een efficiënt in- en uitschakelschema.

De gevolgen van lichtvervuiling verspreiden zich niet alleen door de steden, maar ook door de hele atmosfeer. Deze gevolgen treffen alle mensen die op deze planeet leven:

  • Het heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit op aarde.
  • Bij mensen kan het leiden tot een verstoring van de biologische klok, aangezien de slaap wordt beïnvloed door het gebrek aan duisternis.
  • De grote verspilling van energie, die tot meer verspilling leidt en bijdraagt tot de versnelling van de klimaatverandering.

Hoe kunnen we de lichtvervuiling in onze omgeving verminderen?

  • Door energie-efficiënte, weinig vervuilende spectrumlampen te gebruiken.
  • Door het licht van de straatverlichting te dimmen of geleidelijk te verminderen.
  • Door de minimaal noodzakelijke lichtintensiteit te gebruiken.

Ons doel is de lucht weer donkerder te maken en een goede verlichting te realiseren, die kan worden gedefinieerd als verlichting die efficiënt wordt geproduceerd.