De laatste tijd horen we en praten we over de term hernieuwbare energie als een van de belangrijkste manieren om de klimaatverandering aan te pakken en de strijd tegen decarbonisatie te verwezenlijken. Aangezien dit energievormen zijn die gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen zoals zon, wind en water, vervuilen zij onze planeet niet.

HET ONTKRACHTEN VAN 4 MYTHES OVER HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Ondanks alle voordelen van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, zijn er velen die wantrouwig blijven vanwege het aantal mythen en hoaxen dat erover wordt verteld. Maar… Zijn deze waarheden waar? Laten we erover praten.

  1. Ze zijn duurder dan conventionele energiebronnen.

Dit is een van de meest herhaalde en gehoorde mythen, maar de realiteit is dat het tegenovergestelde waar is. Dankzij de stijging van de vraag en de vooruitgang van nieuwe technologieën worden de prijzen van hernieuwbare energiebronnen steeds lager. Volgens een studie van IRENA behoren zonne- en windenergie tot de goedkoopste ter wereld. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat deze energieën niet zulke hoge onderhoudskosten hebben als vervuilende energieën.

  1. Zij kunnen niet in alle behoeften van de consumenten voorzien en hebben de steun van andere energiebronnen nodig.

Hernieuwbare energiebronnen zijn inheems en dit zorgt voor voorzieningszekerheid en economische ontwikkeling. Nu steeds meer regeringen en burgers zich bewust worden van de klimaatcrisis, is de vraag ernaar de laatste jaren toegenomen.

  1. Ze zijn schadelijk voor het milieu (landschap en biodiversiteit).

Het effect van hernieuwbare energiebronnen op het landschap is een subjectieve kwestie die moeilijk te meten is, aangezien het om een esthetisch effect gaat. In dat geval moeten alleen beschermde natuurgebieden of gebieden waar bedreigde soorten leven, worden vermeden. Anderzijds wordt windenergie ervan beschuldigd schade te berokkenen aan in het wild levende dieren, maar dit kan worden vermeden met een voorafgaande studie van de trekroutes die kunnen worden beïnvloed. Op basis van deze studie kan worden nagegaan waar een windmolenpark al dan niet moet worden gevestigd.

  1. Ze vervuilen meer dan fossiele brandstoffen.

Hernieuwbare energiebronnen zijn 100% duurzaam voor het milieu, produceren geen emissies en zijn onuitputtelijk, zodat ze niet meer vervuilen dan fossiele brandstoffen. Bovendien is uit internationale ervaring gebleken dat het gebruik ervan voor iedereen voordeliger en eerlijker is.

Er zijn ongetwijfeld veel aantoonbare en bewezen voordelen van hernieuwbare energiebronnen. Ze zijn veilig, milieuvriendelijk en de beste optie waarover de mensheid beschikt om in haar energiebehoeften te voorzien.