Hernieuwbare energie wordt een belangrijke bron van energieopwekking, vooral om een schone energietransitie te bewerkstelligen. En voor de toekomst van de gehele economie.

In deze context is het belang van hernieuwbare energie de afgelopen jaren exponentieel gegroeid om de klimaatdoelstellingen te halen, die tijdens de top van Parijs in 2015 zijn vastgesteld. Vervolgens werd getracht een regelgevend kader op te bouwen en ook de toepassing van een energiebeleid dat de rest van de landen probeert te bereiken.

NARA SOLAR WORDT LID VAN HOLLAND SOLAR

Nara Solar begon zijn activiteit in Europa, met een portefeuille van projecten in Spanje, Frankrijk en Nederland; landen waarin het zich heeft gevestigd in de ontwikkeling van grote zonne-energiecentrales. Een sector die voortdurend groeit en een enorm groeipotentieel heeft.

“In Nederland kan onze organisatie bogen op een zonneportefeuille van meer dan 200 MW, bestaande uit projecten in verschillende stadia van ontwikkeling. Ons doel is om projecten te blijven ontwikkelen die een positieve lokale impact zullen hebben. Dit door onze expertise en knowhow hierbij in te zetten om de milieu-doelstellingen van het land te bereiken”, zegt CEO van Nara Solar, Yago Acón.

Zoals de heer Acón aangeeft, is Nederland een land dat duurzaamheid en milieuzorg hoog in het vaandel heeft staan en waar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen geleidelijk maar zeker wordt doorgevoerd. De Europese markt heeft altijd grote kansen geboden en Nara Solar heeft voet aan de grond gekregen dankzij haar focus op excellentie.

Mede daardoor is Nara Solar sinds kort een nieuw volwaardig actief lid bij Holland Solar, de Nederlandse vereniging voor zonne-energie. Een aangelegenheid die vanuit de organisatie het resultaat is van de samenwerking tussen de Spaans-Japanse onderneming Univergy International en het Investeringsfonds Macquaire International.

Holland Solar is actief op het gehele Nederlandse grondgebied, waar het een hele reeks zonne-installaties realiseert, met als doel fotovoltaïsche energie naar Nederland te brengen en te veranderen in een belangrijk energiebron van het land.

Holland Solar is een belangrijke organisatie in het land, omdat het zich in het centrum van de besluitvorming in de Nederlandse zonne-energie sector stelt en het de agenda stuurt met betrekking tot wetgeving, regelgeving en subsidies… .

Als brancheorganisatie werkt Holland Solar bovendien samen met haar leden aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector.