De noodzaak om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen heeft aangetoond dat wij verplicht zijn onze hulpbronnen efficiënt te beheren. Er zijn zeer specifieke voorbeelden, zoals agro voltaïsche zonne-energie, die een kans biedt om de hulpbronnen zo goed mogelijk te benutten.

Agro voltaïsche zonne-energie is ontstaan als een manier om zonnepanelen te installeren zonder de kwaliteit van de bodem aan te tasten, waarbij de oppervlakte wordt benut om te cultiveren en het proces de biodiversiteit wordt bevorderd. Het is ook een perfecte samensmelting van twee processen die perfect verenigbaar zijn en elkaar wederzijds ten goede komen.

NARA SOLAR EN DE FRANSE AGRO VOLTAÏSCHE VERENIGING

Nara Solar France, ontwikkelaar van grote hernieuwbare projecten in heel Europa en sinds 2019 lid van de Franse unie voor hernieuwbare energie, is toegetreden tot de Franse Agro voltaïsche Vereniging

Onze organisatie, Nara Solar, nam al deel aan verschillende commissies van technologieën of labels binnen de agro voltaïsche organisatie. Om deze reden, nu de ontwikkeling van projecten met dubbel grondgebruik, de introductie van landbouw- of veeteeltactiviteiten op grond die wordt gebruikt voor de productie van hernieuwbare energie, in opkomst is, wilden we de stap zetten”, zegt Rodolphe de Téglassy, directeur Ontwikkeling van Nara Solar Frankrijk.

Volgens studies hebben de mogelijkheden van agro voltaïsche energie voor de landbouw en de energietransitie ertoe geleid dat de technologie de laatste jaren sterk is ontwikkeld en dat het bijgevolg in alle regio’s van de wereld steeds meer agro voltaïsche projecten zijn. Bewijs hiervan is dat in landen die een leidende rol spelen op het gebied van duurzame energie, zoals China, dit soort installaties een bijzondere relevantie heeft gegeven.

Nara Solar heeft, van zijn kant, ruime ervaring met de ontwikkeling van dit soort projecten. Zoals Yago Acón, CEO van Nara Solar, aangeeft: “De uitvoering van dit soort projecten met dubbel gebruik van de grond resulteert in een positieve impact vanuit lokaal sociaaleconomisch oogpunt, en daarom is de ontwikkeling van agro voltaïsche installaties nu al een van de centrale assen van de strategie van Nara Solar, ook in Spanje en Nederland”.

Daarom kan Nara Solar zich erop verheugen dat de Franse Agro voltaïsche Vereniging heeft besloten de sprong te wagen en te vertrouwen op haar ervaring en kwaliteitsgarantie. Voor het bedrijf betekent dit een stap in de goede richting en een stimulans voor de activiteit die het ontwikkelt.

Het is een slimme zet, want agro voltaïsche systemen maken gebruik van oppervlakken en verhogen de efficiëntie van beide processen. Enerzijds neemt de productie van zonne-energie toe, doordat de temperatuur van de panelen daalt, terwijl deze anderzijds fungeren als een barrière tegen ongunstige weersinvloeden, waardoor de gewassen worden beschermd.

Wellicht blijft agrovoltaïek  om die reden aanhangers winnen. Het is waarschijnlijk dat het grote aantal rapporten over deze techniek, die in 1981 werd ontwikkeld maar pas in 2012 populair werd, van invloed is geweest op de consolidatie met het idee dat dit type installatie de prestaties van de bodem kunnen worden geoptimaliseerd.

Kortom, met de integratie van Nara Solar in deze organisatie, wijst alles erop dat er snel meer van dit soort projecten zullen komen voor haar divisie in Frankrijk. Iets wat zeer positief is ontvangen.