De term “nulafval” verwijst naar een van de principes die gericht is op het hergebruiken van producten zodat ze niet terugkeren naar de natuur in de vorm van afval of vuilnis.  Het belangrijkste doel is om de impact op het milieu te minimaliseren en duurzaamheid te bevorderen door praktijken aan te nemen die het ontstaan van afval voorkomen.

“ZERO WASTE” UN ESTILO DE VIDA SIN PRODUCIR RESIDUOS

Deze term werd in 1990 bedacht door Paul Palmer, een milieuactivist en voorvechter van duurzaamheid. De bedenker ervan geloofde in de haalbaarheid van een significante vermindering van de hoeveelheid afval die gestort wordt en promootte het idee om afval te elimineren.

In 2002 werd de Zero Waste International Alliance opgericht, die de principes en normen van de beweging vaststelde en hielp om de belangrijkste doelstellingen en benaderingen te definiëren.

De nulafvalbeweging is gebaseerd op 5 fundamentele principes, ook bekend als de 5 V’s:

  1. Weiger wat je niet nodig hebt, wat inhoudt dat je weloverwogen keuzes maakt bij het kopen van producten en producten vermijdt die een grote hoeveelheid afval genereren.
  2. Verminder wat je wel nodig hebt, door bewust te kopen, aankopen te plannen en bulkproducten te gebruiken.
  3. Hergebruik alle soorten materialen, verpakkingen en omhulsels, wat betekent dat je nieuwe manieren moet vinden om voorwerpen te gebruiken.
  4. Recycle alles wat niet kan worden afgekeurd of gereduceerd en zorg ervoor dat gerecycled materiaal op de juiste manier wordt beheerd en wordt omgezet in nieuwe producten in plaats van te worden verspild.
  5. “Rot”/ontbinden. Organische materialen zoals voedselafval worden gescheiden voor compostering in plaats van te worden weggegooid.

Enkele maatregelen die al zijn geïmplementeerd naar aanleiding van deze beweging zijn bijvoorbeeld het in rekening brengen van het gebruik van plastic artikelen in zowel winkels als supermarkten om het gebruik ervan te verminderen, omdat ze tot de meest vervuilende artikelen behoren.

De ‘zero waste’-beweging heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld uit de ideeën en inspanningen van verschillende mensen en bewegingen die zich bezighouden met duurzaamheid en milieubehoud. Door deze principes aan te nemen, kunnen individuen, gemeenschappen en bedrijven bijdragen aan milieubehoud door hun afvalvoetafdruk te verkleinen en duurzamere praktijken in hun levensstijl en bij de productie van goederen en diensten te bevorderen.