Thermische verontreiniging is een proces waarbij de temperatuur van het milieu op een schadelijke manier verandert. Deze temperatuursverandering kan zowel naar boven als naar beneden worden weerkaatst, wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van lucht, water en levende wezens.

WAAROM WORDT HET VEROORZAAKT? WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

Deze vorm van verontreiniging wordt minder genoemd dan andere, maar is daarom niet minder belangrijk; veel milieu-organisaties zijn de strijd tegen thermische verontreiniging al aangegaan.

Thermische verontreiniging wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door industriële activiteit, waarbij warmte op ongecontroleerde wijze in het milieu wordt gebracht:

  • Het gebruik van water als koelsysteem: de belangrijkste oorzaken van deze verontreiniging zijn industriële en productie-installaties. Deze installaties betrekken water uit nabijgelegen bronnen om oververhitting van hun machines te voorkomen, dat zij vervolgens weer aan deze bron afgeven, maar dan bij een hogere temperatuur. Wanneer dit water wordt teruggevoerd naar zijn natuurlijke bron, stijgt de temperatuur van dat waterlichaam aanzienlijk.
  • Ontbossing en bodemerosie: deze factoren verhogen het niveau of stellen watermassa’s bloot aan zonlicht, waardoor ze abnormaal opwarmen.
  • Natuurlijke oorzaken: vulkanen en geothermische activiteit kunnen bijvoorbeeld ook een invloed hebben op de opwarming van grondwater en oceaanwater, met grote gevolgen voor het milieu.

Wat zijn de gevolgen van thermische vervuiling?

  • Verlaagd zuurstofgehalte in het water: Warm water kan minder opgeloste zuurstof vasthouden dan koud water, als gevolg van het teveel aan interne energie. Dit maakt het water minder geschikt voor leven, waardoor diersoorten verstikken.
  • Toename van toxines: water van industrieën dat in zeeën en rivieren stroomt, kan toxines bevatten en deze hebben een effect op de ecologie van het gebied, waardoor meer ziekten kunnen ontstaan.
  • Massale migratie: stijgende of dalende temperaturen kunnen ertoe leiden dat soorten migreren naar omgevingen waar de omstandigheden geschikter zijn, met alle gevolgen van dien voor organismen die voor hun voortbestaan van deze soorten afhankelijk zijn.

Om op te treden en thermische verontreiniging te bestrijden zijn er een aantal oplossingen, zoals het versterken van de milieuwetgeving, het recycleren van water afkomstig van industriële processen of het uitvoeren van herbebossingsplannen.

Lees meer over hernieuwbare energiebronnen en het milieu in onze blog.