Voertuigen en vele vervoermiddelen produceren grote hoeveelheden toxines in de atmosfeer die de luchtkwaliteit en de klimaatverandering beïnvloeden. Om deze problemen op te lossen heeft de DGT in 2016 stickers gecreëerd die aangeven of voertuigen meer of minder vervuilend zijn.

WAT ZIJN HET? HOEVEEL STICKERS ZIJN ER?

Er zijn vier milieulabels die in het leven zijn geroepen in het Nationaal Plan Luchtkwaliteit en Luchtkwaliteit 2013-2016 (Luchtplan), waarin staat dat zowel fijnstof als stikstofdioxide (NO2) voornamelijk worden uitgestoten door het wegverkeer in grote steden en waarin wordt voorgesteld voertuigen in te delen naar de mate van vervuiling die zij uitstoten. Wat is het doel van deze labels? De meest milieuvriendelijke voertuigen positief onderscheiden.

Welke auto komt overeen met welk label?

  • Blauw, geen uitstoot: duidt de minst vervuilende of meest milieuvriendelijke voertuigen aan, zoals elektrische en plug-in hybrides. Bestuurders met dit type voertuig hebben volledige bewegingsvrijheid in steden, zonder toegangsbeperkingen en in sommige gevallen kunt u zelfs gratis parkeren.
  • Groen en blauw, ecolabel: deze categorie is bestemd voor plug-in hybrides met een actieradius van minder dan 40 km, niet-plug-in hybride voertuigen (HEV), voertuigen op aardgas (CNG en LNG) of vloeibaar petroleumgas (LPG). Hoewel deze voertuigen als schoon worden beschouwd, kunnen zij, afhankelijk van het scenario, tijdens periodes van sterke verontreiniging te maken krijgen met toegangs- en parkeerbeperkingen in steden, maar alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.
  • Groen, sticker C: komt overeen met Euro 4, 5 en 6 benzineauto’s en Euro 6 dieselauto’s. Voertuigen met deze sticker krijgen, afhankelijk van het scenario (bv. bij een alarmsituatie), een rij- en parkeerverbod in de hele gemeente. De beperkingen zijn minder permissief dan in de vorige categorieën.
  • Geel, sticker B: dit zijn de meest vervuilende auto’s. Deze categorie omvat benzineauto’s en lichte bestelwagens die vanaf januari 2000 zijn geregistreerd en dieselauto’s vanaf januari 2006. Voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en vrachtwagens, zowel benzine als diesel, geregistreerd vanaf 2005. Deze zullen de meeste problemen ondervinden op het gebied van verkeer en parkeren.

Deze sticker wordt aangebracht op de rechteronderhoek van de voorruit aan de binnenkant, indien beschikbaar, of, indien dat niet mogelijk is, op een andere plaats op het voertuig die zichtbaar is. Het niet dragen ervan kan in sommige gevallen leiden tot boetes. Zo is in Madrid sinds 8 oktober 2018 een nieuw protocol tegen vervuiling van kracht, waardoor het niet hebben van deze badge kan leiden tot boetes. En… Hoe kom je eraan? Nieuwe auto’s krijgen de milieusticker direct bij aankoop, maar u kunt ze ook kopen op het postkantoor op vertoon van het kentekenbewijs van het voertuig en tegen betaling, of online op de website van de DGT.