De huidige energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne veroorzaakt beperkingen op de elektriciteitsmarkt. We hebben zeker een complex jaar achter de rug waarin de energieprijs centraal stond.

 DRIE MAANDEN VAN DE IBERISCHE UITZONDERING

De “Iberische uitzondering” is een term die wordt gebruikt om het interventiemechanisme op de elektriciteitsmarkt te beschrijven met als doel de groothandelsmarktprijs te verlagen en zo de elektriciteitsrekening voor huishoudens en bedrijven te verlagen. Op die manier is het mogelijk om van een OMIE van 190-200 euro/MWh naar 120-140 euro/MWh te gaan.

In principe zal de Iberische derogatie het mogelijk maken de gasprijs gedurende de eerste zes maanden na de toepassing ervan te plafonneren op 40 euro/MWh. Met andere woorden, van 15 juni tot 15 december kan de gasprijs deze prijzen niet overschrijden om het OMIE-resultaat te bepalen.  En wat gebeurt er daarna? Het zal met 5 euro per maand stijgen tot het op 31 mei 2023 de grens van 70 euro bereikt.

Het gasplafond zal enerzijds worden gefinancierd uit congestie-inkomsten/huur, dat zijn de inkomsten uit de grensoverschrijdende elektriciteitstransitie tussen Spanje en Frankrijk die worden berekend als de totale uitgewisselde energie door het prijsverschil tussen beide zones. Anderzijds via een quotum dat door de Iberische landen wordt opgelegd aan de kopers die van de uitvoering van de maatregel profiteren.

Deze maand duurt de Iberische derogatie drie maanden, en… Wat is de invloed ervan op de elektriciteitsprijs? Sinds de toepassing van het mechanisme heeft de groothandelsprijs voor elektriciteit in Spanje zich verwijderd van de Europese niveaus, aangezien de tendens in Frankrijk, Italië en Duitsland is dat de prijs per megawattuur niet onder 200 €/MWh daalt, terwijl de prijs op de Iberische markt slechts één keer dat niveau heeft overschreden (tot 201,96 €/MWh).

Om de prijs te berekenen, moet worden gekeken naar wat elektriciteit zonder het mechanisme zou hebben gekost en volgens schattingen zou de besparing voor de getroffen Spaanse consumenten 16,54% (54,51 euro) hebben bedragen.

Hoewel het een doeltreffende maatregel is, is het volgens deskundigen niet voldoende en moet het worden aangevuld met andere maatregelen om het energieprobleem op te lossen.