We kunnen de term “energiecrisis” definiëren als een tijdelijke mismatch tussen vraag en aanbod van energie die wordt opgelost, met sterke stijgingen van de prijzen van verschillende energieën. We maken momenteel een wereldwijde energiecrisis door die van invloed is op de overgang naar schone energie en het doel om tegen 2050 netto nulemissies te bereiken.

DE ENERGIECRISIS ALS MOTOR OM SCHONERE ENERGIE TE BEVORDEREN

Al kent de huidige energiecrisis bepaalde parallellen met de oliecrisis van de jaren zeventig, al zijn er ook belangrijke verschillen.

Momenteel treft de crisis alle fossiele brandstoffen, terwijl de plotselinge prijsschommelingen in de jaren zeventig vooral olie troffen. Aangezien de wereldeconomie vandaag de dag meer onderlinge verbindingen heeft dan 50 jaar geleden, kunnen we zeggen dat dit de eerste echte wereldwijde energiecrisis is.

Volgens de laatste editie  van de World Energy Outlook van het Internationaal Energieagentschap (IEA) brengt de wereldwijde energiecrisis veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne diepgaande en blijvende veranderingen teweeg die het potentieel hebben om de overgang naar een duurzamer en veiliger energiesysteem te versnellen. Sterker nog, alszonne-energie, wind, elektrische voertuigen en batterijen blijven groeien, zouden ze leiden tot een veel snellere transformatie dan geprojecteerd in het gevestigde beleidsscenario.

Het jaarverslag van het IEA over hernieuwbare energie geeft aan dat in de komende vijf jaar de groei van de wereldwijde hernieuwbare capaciteit bijna zou moeten verdubbelen, waarbij steenkool als de belangrijkste bron van elektriciteitsproductie wordt overtroffen. Tegen 2027 zal de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie naar verwachting  met 2.400 gigawatt (GW) toenemen, wat overeenkomt met de totale stroomcapaciteit van China en een groeiprognose van een jaar geleden met 30% overtreft.

Binnen hernieuwbare energie spelen wind- en zonne-energie een belangrijkere rol, hoewel we groene waterstof niet buiten beschouwing kunnen laten, wat een geweldige gok wordt omdat het geen koolstofdioxide uitstoot en nauwelijks een impact op het milieu genereert.

Lees meer over Groene Waterstof, de brandstof van de toekomst.