Energie-afhankelijkheid kan worden gedefinieerd als de hoeveelheid primaire energie die een land moet invoeren om zichzelf te bevoorraden, hetzij in de vorm van warmte, elektriciteit of voor vervoer. Het gaat hier dus om de afhankelijkheid van een land van de buitenwereld voor alle energie die het verbruikt.

DUURZAME ENERGIE, DE GROTE WEDDENSCHAP TEGEN ENERGIEAFHANKELIJKHEID

Spanje beleeft een hausse op het gebied van hernieuwbare energie die naar 2030 wijst met een ambitieuze doelstelling: dat 42% van het eindenergieverbruik van het land en 74% van alle elektriciteitsproductie afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat in de loop van een decennium 60.000 MW aan schone energie in bedrijf moet worden genomen.

Ons land is voor ongeveer 73-74% afhankelijk van buitenlandse energie, waarmee het een van de meest energie-afhankelijke landen van de Europese Unie is, aangezien de gemiddelde energie-afhankelijkheid van de EU 53% bedraagt.

Een grote energie-afhankelijkheid heeft grote gevolgen, zoals:

  • Instabiliteit van de energievoorziening: de afhankelijkheid van andere landen voor een deel van de door een land verbruikte energie kan leiden tot wijzigingen in de energievoorziening, aangezien deze niet uitsluitend onder controle staat van het importerende land.
  • De gevolgen voor de economie: omdat de afhankelijkheid van het buitenland op energiegebied betekent dat de economie te lijden heeft onder voortdurende schommelingen van de energieprijs, hetgeen instabiliteit van de energiekosten veroorzaakt. Als gevolg daarvan kan deze energie-afhankelijkheid leiden tot een tekort op de handelsbalans van de landen.

Dus… Zijn hernieuwbare energiebronnen de oplossing voor onze energie-onafhankelijkheid?

Hernieuwbare energiebronnen spelen een steeds belangrijkere rol als bron van schone energie voor de consument en ook als buffer tegen de internationale geopolitieke situatie en de volatiliteit van de markten voor fossiele brandstoffen, en een van hun belangrijkste voordelen is energieonafhankelijkheid.

Hernieuwbare energiebronnen zijn grenzeloos en verbeteren de luchtkwaliteit en dus de levenskwaliteit, waardoor een minder volatiele energiemarkt en grotere prijsstabiliteit mogelijk worden.

En wat ons betreft… Wat kunnen we doen om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen?

  • Gebruik het openbaar vervoer of de fiets in plaats van de auto.
  • Hergebruik en recycle verpakkingen en vermijd plastic.
  • Koop biologisch voedsel en biologische kleding om materialen op basis van aardolie te vermijden.
  • Overschakelen op 100% groene en hernieuwbare energie.

Om de energieafhankelijkheid te verminderen, moeten wij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, water- en windenergie bevorderen.