Geothermie is een vorm van hernieuwbare energie die gebruik maakt van warmte die in het binnenste van de aarde is opgeslagen om elektriciteit op te wekken of voor verwarming en koeling te zorgen. In Spanje kan geothermische energie worden verkregen vanaf een minimale diepte van 1,5 m. Dankzij bestaande technologieën is het mogelijk om geothermie om te zetten in bruikbare warmte zonder negatieve effecten op het klimaat.

HOE HET WERKT, VOOR- EN NADELEN

De werking van geothermie is heel eenvoudig. Door het gebruik  van  warmtepompen en de hulp van een wisselaar wordt de temperatuur van de grond doorgegeven aan de woningen. In de winter absorbeert de pomp   warmte uit de grond en geeft deze af aan het gebouw en in de zomer vindt het tegenovergestelde proces plaats, hij absorbeert de warmte van het gebouw en geeft deze af aan de grond. Allemaal met dezelfde installatie.

Er zijn twee manieren om te profiteren van geothermie:

  1. Geothermische elektriciteitsopwekking: Bij deze toepassing worden diepe putten in de aarde geboord om gebieden te bereiken waar de temperatuur aanzienlijk hoger is dan aan de oppervlakte. Warmte wordt verzameld door geothermische vloeistoffen (meestal water) en gebruikt om stoom te produceren die een turbine aandrijft die elektriciteit opwekt. Deze methode wordt gebruikt in geothermische centrales.
  2. Geothermische verwarming en koeling: In deze toepassing worden geothermische warmtepompen gebruikt om in de winter warmte van de ondergrond naar een gebouw over te brengen en in de zomer warmte van het gebouw ondergronds af te voeren om efficiënte verwarming en koeling te bieden. Dit gebeurt via een systeem van in de grond ingegraven buizen die geothermische vloeistof circuleren.

Geothermische energie heeft verschillende voor- en nadelen die variëren afhankelijk van de toepassing:

Enkele van de voordelen die we kunnen noemen zijn:

  • Het is een hernieuwbare energiebron die niet afhankelijk is van weersomstandigheden.
  • Geothermische verwarmings- en koelsystemen zijn zeer efficiënt, omdat ze profiteren van de constante warmte van de ondergrond.
  • Vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
  • In een energie die lokaal kan worden geproduceerd, waardoor er minder energie hoeft te worden geïmporteerd

Aan de andere kant zijn enkele van de nadelen :

  • Niet alle regio’s hebben toegang tot voldoende geothermische bronnen.
  • Het installeren van geothermische systemen kan duur zijn.
  • Als het niet goed wordt beheerd, kan de lokale geothermische bron na verloop van tijd uitgeput raken.

Hoewel geothermische energie een hernieuwbare energiebron is  met veel voordelen en in opkomst is, hangt de levensvatbaarheid ervan grotendeels af van de geografische ligging.