De technologie om zonnestraling om te zetten in elektrische energie bestaat al sinds 1950. Jaar na jaar is het geëvolueerd tot op de dag van vandaag; het is nu opgeklommen tot een krachtige industrie, welke werk biedt aan meer dan 12.000.000 mensen wereldwijd.

ZONNE-ENERGIE IS DE AFGELOPEN JAREN EXPONENTIEEL

Zonne-energie is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid en wel met een tempo van 20% per jaar. Het blijkt de belangrijkste opwekkingsbron in ontwikkeling te zijn, nipt gevolgd door windenergie. Volgens het laatste rapport van het International Energy Agency (IEA) was vorig jaar zelfs een nieuw groeirecord.

Ondertussen is zonne-energie een podium geweest voor zeer belangrijke discussies, zowel politiek als algemeen. Maar wat in 1950 onmogelijk leek is vandaag een realiteit. Het eerder genoemde rapport van het IEA zegt het zo: ”In dit tempo zullen hernieuwbare energiebronnen fossiele brandstoffen en kernenergie al in 2026 overtreffen”.

En dat zal ons niet verbazen, want zonne-energie is de meest voorkomende energiebron ter wereld; onuitputtelijk. Sterker nog, op slechts één dag produceert de zon voldoende energie om de gehele aarde een jaar van energie te voorzien. Sinds de jaren ‘80 is de prijs van de modules sterk gedaald; ze zijn inmiddels 99% goedkoper geworden. Indrukwekkend!

Nu we een duurzame groene wereld vormen, voorzien van hernieuwbare energie, is zonne-energie niet meer weg te denken. En wel met een goede reden: duurzaam en onuitputtelijk!

Zonnepanelen zijn met recht een oplossing voor de toekomst, die nu al werkelijkheid wordt. En het lijdt geen twijfel dat de IEA gegevens deze bevestiging ondersteunen.

Europa blijft een absolute leider als het gaat om zonne-energie; het vermogen is het afgelopen decennium 75 maal toegenomen. De PV-industrie ervaart momenteel een hausse, gezien 90% van de capaciteit pas in de afgelopen 5 jaar is geïnstalleerd!

Met betrekking tot deze gegevens heeft uitvoerend directeur van het IEA, Faith Birol aangegeven dat dit jaar de beschikbare hernieuwbare capaciteit kan oplopen tot 1.000 GW, met zonne-energie als belangrijkste bron. Volgens Birol worden we geconfronteerd met de geboorte van een nieuw tijdperk van zonne-energie, waarvan de groei tot 2026 groter zal zijn dan alle andere hernieuwbare energiebronnen tesamen.