Activiteiten

De kernactiviteit van Nara Solar is gespecialiseerd in de ontwikkeling van zonne-, wind- en groene waterstofprojecten. Het bedrijf is betrokken bij de gehele levenscyclus van elk project. Van het zoeken naar de locatie van de grond tot het verkrijgen van vergunningen en het projectontwerp.

Daarnaast ontwikkelt het bedrijf ook agrovoltaic energieprojecten die het mogelijk maken om in één ruimte landbouw- en veeteeltactiviteiten te combineren en zonnepanelen te installeren voor energieopwekking. Onze kwaliteitsnormen garanderen de levensvatbaarheid van de projecten bijna vanaf het begin. Daarnaast zorgen we ervoor dat we werken met de beste leveranciers en externe agenten die in alle stadia optimale kwaliteitsnormen garanderen voor de uitvoering van onze werkzaamheden. De onderscheidende waarde van ons bedrijf is dat we vanaf het begin betrokken zijn bij alle fasen van het project.

De betrokkenheid van Nara Solar bij alle fasen van de ontwikkeling van het project verzekert de levensvatbaarheid ervan. De nauwe betrokkenheid van Nara Solar, met alle stakeholders waarmee zij samenwerkt, resulteert in projecten die 100% levensvatbaar, economisch aantrekkelijk zijn en bieden alle partijen die bij het proces betrokken een hoog investeringsrendement.

De betrokkenheid van Nara Solar bij alle fasen van de ontwikkeling van het project garandeert de levensvatbaarheid ervan.

De nauwe betrokkenheid van Nara Solar met alle belanghebbenden waarmee het samenwerkt, resulteert in projecten die 100% levensvatbaar en economisch aantrekkelijk zijn en alle betrokken partijen een hoog rendement op investering bieden.

  • Landeigenaren: We werken samen met landeigenaren om de meest kosteneffectieve en wederzijds voordelige oplossingen te bieden.
  • Lokale agenten: We hebben een uitgebreid team van lokale partners die ervaring hebben in hun geografisch gebied. Dit resulteert in hoogwaardige projecten.
  • Staats- en lokale overheden: Ons werk heeft een directe invloed op de realisatie van de doelstellingen van de overheid op het gebied van duurzame energie op zowel staats- als lokaal niveau. We werken samen met belangrijke aangewezen overheidsfunctionarissen om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke regelgeving correct wordt nageleefd.
  • Nutsbedrijven: We werken nauw samen met nutsbedrijven op het gebied van netplanning en projectevacuatiebehoeften.
  • Instanties voor energiesamenwerking: We zoeken naar een balans voor een positieve lokale impact. Dankzij een uitgebreide kennis van de vereisten voor ontwikkeling in elk van de landen waarin de groep aanwezig is, is Nara Solar in staat om alle fasen tot aan de fase “Klaar om te bouwen” op zich te nemen. Dit leidt tot de implementatie van het project.

Dankzij een uitgebreide kennis van de vereisten voor ontwikkeling in elk van de landen waar de groep aanwezig is, is Nara Solar in staat om alle fasen tot aan de fase “Ready to build”, die leidt tot de materialisatie van het project, op zich te nemen.