Activiteiten

Nara Solar ontwikkelt haar projecten in een hoog tempo in Nederland. Zo zijn wij trots op de realisatie van het drijvend zonnepark project op een voormalige zandput in Friesland, goed voor het gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 3000 huishoudens.
Deze kennis en ervaring willen we combineren met de Regionale Energiestrategie (RES) en zoeken grondposities met landeigenaren, ook op water. Als landeigenaar kan u uw netto-opbrengsten aanzienlijk verhogen en bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale energiestrategie. Graag adviseren wij u in de financiële opbrengsten van onze projecten.

Gedurende de 2-3 jarige ontwikkeling organiseren wij de SDE++, de omgevingsvergunning en de netverbinding.
Van belang is een goede samenwerking met de Nederlandse netwerkbeheerders om de netwerkverbinding binnen het gestelde SDE termijn te kunnen organiseren.
Een bijkomend groot aandachtspunt is het creëren van een draagvlak binnen de gemeente. Wij streven ernaar om de financiering en de opbrengsten met lokaal eigendom te organiseren.
Zo ondersteunen wij ook energiecoöperaties met het ontwikkelen van zonneparken, meer bepaald door het vinden van geschikte landposities en de financiering van hun project. In samenwerking met de lokale gemeente en de energie-coöperaties organiseren we de projecten op basis van de regionale energiestrategie.
Wij bieden oplossingen voor het dubbel gebruik van agrarische en niet-agrarische gronden gecombineerd met zonneparken.
We begrijpen dat onze projecten mogelijk een belasting vormen voor het landschap. Daraom streeft Nara Solar ernaar om de landschappelijke waarden van het gebied te behouden en mogelijk te versterken.”