Activiteiten

De activiteiten van Nara Solar zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van projecten voor zonne-energie, windenergie en groene waterstof. Het bedrijf is betrokken bij de hele levenscyclus van elk project, van het zoeken naar de locatie van de grond tot het verkrijgen van vergunningen en het projectontwerp.

Daarnaast ontwikkelt het bedrijf ook agrovoltaïsche energieprojecten die het mogelijk maken om in één ruimte landbouw- en veeteeltactiviteiten te combineren en zonnepanelen te installeren voor het opwekken van energie.

Onze kwaliteitsnormen garanderen de levensvatbaarheid van de projecten bijna vanaf het begin. Bovendien zorgen wij ervoor dat wij werken met de beste leveranciers en externe agenten die in alle stadia optimale kwaliteitsnormen voor de uitvoering van ons werk garanderen.

De onderscheidende waarde van ons bedrijf is dat wij vanaf het begin bij alle fasen van het project betrokken zijn:

De betrokkenheid van Nara Solar bij alle fasen van de ontwikkeling van het project garandeert de levensvatbaarheid ervan.

De nauwe betrokkenheid van Nara Solar met alle belanghebbenden waarmee het samenwerkt, resulteert in projecten die 100% levensvatbaar en economisch aantrekkelijk zijn en alle betrokken partijen een hoog rendement op investering bieden.

  • Landeigenaren: Wij werken samen met landeigenaren om de meest kosteneffectieve en wederzijds voordelige oplossingen te bieden.
  • Lokale agenten: Wij hebben een uitgebreid team van lokale partners die veel ervaring hebben in hun geografisch gebied, wat resulteert in een hoge waarde voor projecten.
  • Staats- en lokale overheden: Ons werk beïnvloedt rechtstreeks de verwezenlijking van de doelstellingen van de overheid inzake hernieuwbare energie op zowel staats- als lokaal niveau. Wij werken samen met de belangrijkste aangewezen overheidsfunctionarissen om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke voorschriften correct worden nageleefd.
  • Nutsbedrijven: Wij werken nauw samen met nutsbedrijven aan netplanning en project evacuatiebehoeften.
  • Agentschappen voor energiesamenwerking: Wij streven naar een evenwicht voor een positief lokaal effect.

Dankzij een uitgebreide kennis van de vereisten voor ontwikkeling in elk van de landen waar de groep aanwezig is, is Nara Solar in staat om alle fasen tot aan de fase “Ready to build”, die leidt tot de materialisatie van het project, op zich te nemen.