Extra strom van inkomsten door dubblegebruik van grond

Selecteer uw agrarische hoofdactiviteit

Long headline on two lines to turn your visitors into users

Sinds de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 en de daaropvolgende subsidieregeling in Nederland is de vraag naar landbouwgrond voor zonne-energieprojecten en de daarmee gepaard gaande tegenstand van boeren die geen vruchtbare grond willen gebruiken voor zonne-energie, gestaag gestegen. Om deze zorgen weg te nemen, heeft de zonne-energiesector een nieuwe aanpak ontwikkeld om het land te gebruiken voor zowel landbouwdoeleinden als grootschalige opwekking van zonne-energie. Dit type zonneprojecten wordt Agrivoltaïcs, AgriPV of Agri-PV genoemd en heeft enorm aan populariteit gewonnen.

Volgens deze methode moet ten minste 90% van het land worden ingenomen door landbouwactiviteiten, met een maximaal verlies van 20% op de agrarische opbrengsten. Dit verlies wordt ruimschoots gecompenseerd door huurinkomsten uit het zonneveld en de boer-grondeigenaar wordt actief bij het proces betrokken. Studies van onder meer Fraunhofer, Wageningen University en TNO laten onverwacht positieve resultaten zien in het gebruik van landbouwgrond voor meerdere doeleinden en ook de Rijksoverheid heeft dit als speerpunt in haar beleid bestempeld.

CONTACT OPNEMEN

  In de melkveehouderij en veehouderij kan bijvoorbeeld een grondgebonden zonne-installatiesysteem worden gecombineerd met een normale weidegang van het vee. De zonnepanelen zijn zo gepositioneerd dat dieren op het weiland kunnen grazen, er beter schaduw is en het land beter beschermd is tegen verdroging van grasland. Ook zal er bij de opbouw rekening gehouden worden met bestaande landbouwmachines. In de akkerbouw is het type gewas cruciaal bij het bepalen van de haalbaarheid van dubbel gebruik. Geschikt zijn gewassen die geen last te hebben van de schaduwen van de zonnepanelen. In de fruitteelt zijn de fruitsoort, de hoogte van de fruitbomen of -struiken en hun opbouw belangrijke factoren en is dubbel gebruik vaak ook mogelijk omwille een positieve invloed van de constructie bij extreem weer. Ook in glastuinbouw blijken goede mogelijkheden.

  De voordelen van AgriPV zijn talrijk en omvatten:

  • Landgebruik maximaliseren door landbouw en duurzame energieproductie te combineren.
  • Bescherming gewas en fruit tegen extreme weersomstandigheden.
  • Het bieden van extra financiële voordelen voor boeren door een stabiel terugkerend inkomen uit de pacht van het zonneveld.
  • Vermindering van de druk op vruchtbare grond door energie- en klimaatprojecten.
  • Bijdragen aan het behalen van de nationale en internationale klimaatdoelstellingen door de uitstoot van broeikasgassen ontstaan bij elektriciteitsopwekking te verminderen.
  • Verbetering van de levenskwaliteit van vee door betere toegang tot schaduw en bescherming in het algemeen.
  • Ondersteuning van de energietransitie naar een duurzame toekomst.

  Kortom, AgriPV vertegenwoordigt een innovatieve oplossing voor de uitdagingen waarmee de zonne-energiesector en de landbouwsector worden geconfronteerd. Door het landgebruik te maximaliseren en boeren financiële voordelen te bieden, ontstaat er een win-win oplossing. De klimaatverandering.

  Jürgen Vael

  Mobile no: +31 615 375 613

  Email: jurgen.vael@narasolar.com

  Derrick Van Voorst

  Mobile no: +31 626 735 699

  Email: derrick.vanvoorst@narasolar.com

  CONTACT OPNEMEN