Extra strom van inkomsten door dubblegebruik van grond

Selecteer uw agrarische hoofdactiviteit

Long headline on two lines to turn your visitors into users

Sinds de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 en de daaropvolgende subsidieregeling in Nederland is de vraag naar landbouwgrond voor zonne-energieprojecten en de daarmee gepaard gaande tegenstand van boeren die geen vruchtbare grond willen gebruiken voor zonne-energie, gestaag gestegen. Om deze zorgen weg te nemen, heeft de zonne-energiesector een nieuwe aanpak ontwikkeld om het land te gebruiken voor zowel landbouwdoeleinden als grootschalige opwekking van zonne-energie. Dit type zonneprojecten wordt Agrivoltaïcs, AgriPV of Agri-PV genoemd en heeft enorm aan populariteit gewonnen.

Volgens deze methode moet ten minste 90% van het land worden ingenomen door landbouwactiviteiten, met een maximaal verlies van 20% op de agrarische opbrengsten. Dit verlies wordt ruimschoots gecompenseerd door huurinkomsten uit het zonneveld en de boer-grondeigenaar wordt actief bij het proces betrokken. Studies van onder meer Fraunhofer, Wageningen University en TNO laten onverwacht positieve resultaten zien in het gebruik van landbouwgrond voor meerdere doeleinden en ook de Rijksoverheid heeft dit als speerpunt in haar beleid bestempeld.

CONTACT OPNEMEN