IS ER EEN ENERGIEBESPARING MET DE TIJDSVERANDERING?

Aanstaande zondag 26 maart gaan, zoals gebruikelijk, de klokken over op zomertijd. De klokken zullen moeten worden bijgesteld en 2.00 uur ’s nachts wordt 3.00 uur ’s nachts, d.w.z. de klokken gaan een uur vooruit.

WAARHEID OF MYTHE IN DE ENERGIEBESPARING VAN DE TIJDSVERANDERING

Sinds 1940 verandert Spanje tweemaal per jaar de tijd. Maar… Komt er een definitieve verandering? Momenteel ziet het er niet naar uit dat dit de laatste wijziging zal zijn, aangezien de regering het begin en het einde van de zomertijd heeft vastgelegd tot 2026.

Het doel van de tijdsverandering is de werkdag aan te passen aan de uren daglicht om het daglicht beter te benutten en energie te besparen. Deze verandering komt overeen met het begin van de lente, wanneer de dagen langer worden en de temperaturen stijgen, waardoor de zomer begint. Maar levert de tijdsverandering ook energiebesparingen op?

Volgens het Instituut voor energiediversificatie en -besparing (IDAE) maakt de tijdsverandering een vermindering van het elektriciteitsverbruik tussen woningen en bedrijven met 5% mogelijk, wat neerkomt op 300 miljoen euro per jaar. Daarvoor is het nodig af te zien van kunstlicht wanneer dat niet nodig is en intelligent gebruik te maken van energieverbruikende apparatuur, zoals verwarming, huishoudelijke apparaten, enz.

Er zijn theorieën die verdedigen en bevestigen dat de tijdsverandering positieve effecten heeft, afhankelijk van het klimaat, maar anderzijds zijn er hypotheses die bevestigen dat de tijdsverandering negatieve effecten heeft op de gezondheid van de mensen door hun stemming te beïnvloeden.

Zoals gezegd zal de tijdsverandering voorlopig doorgaan, maar om energie te besparen kunnen we zelf enkele tips volgen, zoals:

 • Gebruik energiebesparende LED-lampen, want op de lange termijn loont het altijd om voor dit type verlichting te kiezen vanwege de levensduur en het verschil in verbruik.
 • Koop efficiënte apparaten met een laag verbruik en gebruik ecologische programma’s.
 • Houd het huis op de juiste temperatuur. Bijvoorbeeld door een thermostaat te installeren die de verwarmingstemperatuur regelt om plotse temperatuurschommelingen te vermijden.
 • Isoleer het huis goed om het warm of koel te houden, want een groot deel van de verwarmingsbehoefte van een huis is te wijten aan warmteverlies, voornamelijk door deuren en ramen.

Wilt u meer weten over energie? Ga naar de blog van Nara Solar.


ciudades sostenibles

DUURZAME STEDEN ALS LEVENSKWALITEIT

Duurzaamheid gaat over het voldoen aan de behoeften van de huidige generaties zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Een duurzame stad is een stad die haar inwoners levenskwaliteit biedt zonder de hulpbronnen in gevaar te brengen.

DUURZAME STEDEN ALS LEVENSKWALITEIT

Sinds 1972, tijdens de conferentie van Stockholm, werd het collectieve bewustzijn voor de zorg voor de planeet zichtbaar. Als gevolg daarvan werden steeds meer wetten aangenomen om het milieu te beschermen.

Het verduurzamen van steden is het 17e doel voor duurzame ontwikkeling (SDG) van de Verenigde Naties. De verwachting is dat er in 2030 in totaal 43 grote steden zullen zijn en dat er in 2050 68% stedelijke centra zullen zijn. Bovendien zal de digitalisering daarvan een van de sleutels zijn tot het ontsluiten van een duurzame toekomst voor steden.

We kunnen enkele van de volgende steden aanwijzen als de meest duurzame:

 • Amsterdam: deze stad onderscheidt zich door haar connectiviteit, kwaliteit van de werkgelegenheid en vervoersinfrastructuur. De stad heeft een oppervlakte van 219 km2 en heeft enkele jaren geleden al besloten een model van circulaire economie te ontwikkelen. In 2009 werd zij verkozen tot Europese slimme stad.
 • Oslo: Oslo streeft al enkele jaren naar een duurzame toekomst met de invoering van een goed vervoerssysteem. Groene ruimtes, gebruik van hernieuwbare energieën en grote mogelijkheden om broeikasgassen te verminderen. In 2019 ontving het de European Green Capital
 • Tokio: is een stad die hoog aangeschreven staat om zijn technologische invloed. In feite heeft het een nationaal initiatief gelanceerd dat bekend staat als Society 5.0, dat tot doel heeft een datagestuurde, mensgerichte samenleving van de volgende generatie te realiseren met behulp van de nieuwste technologie zoals Kunstmatige Intelligentie.
 • Londen: De Britten kunnen bogen op een goede vervoersinfrastructuur. Bovendien ligt het percentage geregistreerde elektrische voertuigen in Londen boven het gemiddelde. Londen is de dichtstbevolkte stad van het Verenigd Koninkrijk en heeft een goede positie in bijna alle dimensies: het staat op de eerste plaats wat betreft menselijk kapitaal en internationaal bereik, op de tweede plaats wat betreft bestuur en stadsplanning, en in de top tien wat betreft mobiliteit en vervoer en technologie.

Zoals we zien, is er niet één model voor duurzame steden, maar past elke stad haar eigen oplossingen toe, hoewel alle genomen maatregelen gericht moeten zijn op een evenwicht tussen ontwikkeling en welzijn.


energía undimotriz

GOLFENERGIE

Golfenergie is energie waarbij de kinetische energie van golven die door de wind op het zeeoppervlak worden geproduceerd, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het wordt ook wel golfenergie genoemd.

WAT IS HET? HOE WERKT HET?

Golfslagenergie is een vorm van energie die nog onderontwikkeld is, maar veel voordelen heeft, waaronder het feit dat ze hernieuwbaar en schoon is, dus niet vervuilend. Een van de nadelen is echter dat zowel de installaties als de distributie van de opgewekte energie erg duur zijn.

Er zijn verschillende systemen bedacht om dit soort energie te verkrijgen. Het meest gebruikelijke systeem bestaat uit een reeks boeien die de door de golven geproduceerde beweging doorgeven aan turbines, die over het algemeen op de zeebodem worden geplaatst op de volgende manier:

 1. In zee worden boeien geplaatst die de kracht van de golven overbrengen op de turbines.
 2. Door middel van luchtkamers waarin de golven terechtkomen, wordt het waterniveau verhoogd, waardoor een compressie-effect van de lucht binnenin ontstaat.
 3. De lucht wordt naar boven gestuwd en komt in de turbine terecht.
 4. Met de door de turbines opgewekte kracht wordt elektriciteit opgewekt.

Een ander type installatie dat we kunnen noemen voor het verkrijgen van deze energie is die van “gelede zeeslangen”. Dit systeem bestaat uit een 150 meter lange drijvende structuur met verschillende scharnierende delen die evenwijdig aan elkaar in de richting van de golf worden geplaatst. De resulterende beweging drijft een hydraulisch systeem aan dat olie pompt om elektrische generatoren aan te drijven.

Er zijn drie soorten golfslagenergie, die worden gedefinieerd volgens de apparatuur die wordt gebruikt om ze op te wekken:

 • Near-shore apparatuur: de energie wordt dicht bij de breker geproduceerd. Ze bevinden zich op de bodem of aan de oppervlakte, drijvend.
 • In de kust ingebedde installaties: deze kunnen zich in of buiten het water bevinden.
 • Offshore-installaties: zij maken gebruik van zeer krachtige golfprofielen en hoge energiedichtheden.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat golfslagenergie een minimale impact heeft op het milieu, zowel visueel als wat lawaai betreft.

Meer weten over hernieuwbare energie? Bezoek de nieuwssectie van Nara Solar.


2050

HOE ZIET ENERGIE ER IN 2050 UIT?

Tegen 2050 moet elektriciteit voor 100% uit hernieuwbare energiebronnen komen. Maar… Is het mogelijk om een 100% hernieuwbare energievoorziening te bereiken voor iedereen op de planeet?

HERNIEUWBARE ENERGIE ALS BELANGRIJKSTE ENERGIEBRON

Op lange termijn is het verbruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen niet alleen de beste, maar de enige optie, omdat de manier waarop we momenteel energie produceren en gebruiken niet duurzaam is. Fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas dragen het meest bij tot de klimaatverandering, en alleen met duurzame hernieuwbare energiebronnen kunnen we in de toekomst energie voor alle mensen garanderen en een milieuramp voorkomen.

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal de olie- en gasproductie tegen 2030 met 40-60% dalen. Het energieverbruik en de vraag naar energie vertragen echter niet en verschillende energiebedrijven winnen nu al steeds meer onconventionele olie en gas, zoals schaliegas, maar tegen ongekende kosten op economisch, sociaal en milieugebied.

2050 zal het jaar zijn waarin hernieuwbare energiebronnen kolen, olie en gas inhalen, volgens het laatste rapport van BloombergNEF. Tegen dat jaar zal de vraag naar elektriciteit toenemen, onder meer door de opkomst van elektrische voertuigen. Bovendien zal het verbruik van hernieuwbare energiebronnen voor de energiebehoeften van de bevolking de productiekosten ervan drukken, iets wat we nu al zien.

De definitieve verovering van hernieuwbare energiebronnen tegen 2050 begint al realiteit te worden en de investeringstop wordt geleid door zonne- en windenergie, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, waarvoor veel minder investeringen zullen worden gedaan voor de opwekking van nieuwe centrales.

Landen als de Verenigde Staten hebben al gezien dat hernieuwbare energiebronnen kolen inhalen bij de opwekking van elektriciteit, met een output van 68,5Gw/uur. Dit is een historisch en bemoedigend cijfer dankzij de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken.

Dus… Wat wordt verwacht van hernieuwbare energie in 2050?

 • Wind en zon zullen goed zijn voor 96% van de totale energievoorziening uit hernieuwbare energiebronnen.
 • De uitstoot van broeikasgassen zal afnemen.
 • Hernieuwbare energie zal wereldwijd aan 35 miljoen mensen werk bieden.
 • Hernieuwbare energie zal rendabeler worden, waardoor de kosten ervan zullen dalen tot 53 euro/MWh.


hidrógeno

GROENE WATERSTOF, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Groene waterstof wordt beschouwd als een schone, krachtige, efficiënte en CO2-vrije energiedrager, die een geweldig instrument kan zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Het Internationaal Energieagentschap is nu al van mening dat de productie van groene waterstof uit schone energie een ongekende vlucht neemt.

WERELDLEIDERS IN WATERSTOFPRODUCTIE

Het wereldwijde potentieel aan groene waterstof is al meer dan voldoende, hoewel er nog steeds enkele landen zijn waar het potentieel beperkt is met een lage productie van groene waterstof.

Verwacht wordt dat groene waterstof tegen 2050 tot 12% van de wereldenergie zal uitmaken. Wie zal de leiding nemen op het gebied van groene waterstof?

China: het Aziatische land is ’s werelds grootste producent van groene waterstof. Momenteel bedraagt het jaarlijkse verbruik ervan meer dan 24 miljoen ton. Hoewel het grootste deel van de productie van het land “grijze waterstof” is, d.w.z. die wordt gegenereerd met fossiele brandstoffen zoals steenkool, is deze trend sinds 2019 aan het veranderen, aangezien het land meer dan 30 groene waterstofprojecten ontwikkelt, die worden geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen.

De Europese Unie: erkent dat groene waterstof een sleuteltechnologie is en van fundamenteel belang voor het bereiken van beleidsdoelstellingen zoals de Europese Green Deal. De EU wil tegen 2030 40 gigawatt aan hernieuwbare waterstofelektrolysecapaciteit installeren.

India: zoals premier Narendra Modi verklaarde bij de lancering van de nationale waterstofmissie van het land in 2021, kan groene waterstof India helpen om tegen 2047 energieonafhankelijkheid te bereiken en zijn inzet voor hernieuwbare energie te vergroten.

Japan: De nationale waterstofstrategie van Japan werd in 2017 officieel gemaakt. Hoewel het land niet over de nodige natuurlijke hulpbronnen beschikt om voldoende wind- of zonne-energie op te wekken om zelf schone waterstof te produceren, ontwikkelt het leveringsovereenkomsten voor de lange termijn om waterstof uit het buitenland in te voeren.

Zuid-Korea: Voor Zuid-Korea is waterstof de belangrijkste motor van zijn economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid. Zij hebben een ambitieuze doelstelling om tegen 2025 200.000 FCEV’s te installeren. Dit cijfer impliceert een 20-voudige toename van de installaties in 2020. Zuid-Korea heeft plannen om binnen 8 jaar 10% van de energiebehoefte van zijn steden te dekken met waterstof. Ook wil zij haar aandeel verhogen tot 30% in 2040.

Groene waterstof belooft een sleutelrol te spelen bij de aanpak van toekomstige energiecrises, zoals die welke we momenteel in Europa meemaken, waar de groeiende vraag een stijging van de brandstofprijzen heeft veroorzaakt.


digitalización

DIGITALISERING VAN ENERGIE

Midden in de energietransitie is de digitalisering van energie de sleutel tot de transformatie van de processen voor de productie, de distributie en het verbruik van energie. Digitalisering maakt ons efficiënter en optimaliseert veel van de processen. Bovendien kunnen we dankzij kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer gegevens in de energiesector verwerken.

DIGITALE TRANSFORMATIE IN DE ENERGIESECTOR

Nu hernieuwbare energie een steeds belangrijkere rol speelt in de elektriciteitssector, passen steeds meer bedrijven digitalisering toe om hun energieprocessen en diensten te optimaliseren.

Elektriciteit is al meer dan een eeuw de drijvende kracht achter de industriële en sociale transformatie van de wereld, maar om de transformatie van gebouwen, steden, en productie- en industriële processen aan te kunnen, moet de sector met geweld veranderen, met behulp van digitale technologieën.

In Spanje bijvoorbeeld hebben we dankzij digitale technologie en communicatie tussen systemen een grote capaciteit voor gecentraliseerd beheer van gedistribueerde duurzame opwekking kunnen bereiken via Red Eléctrica.

Enkele voordelen van digitalisering in de elektriciteitssector zijn:

 • Hogere winstmarges.
 • Maximalisering van de beschikbaarheid van het net en verbetering van de betrouwbaarheid ervan.
 • Mogelijkheid om producten en diensten met toegevoegde waarde aan te bieden.

Er zij ook op gewezen dat het digitaliseringsproces een aantal risico’s inhoudt:

 • Cyberveiligheid: digitalisering impliceert een grotere blootstelling aan cyberaanvallen, die ook de sector hernieuwbare energie zouden treffen. Daarom is het belangrijk veiligheidsprotocollen en -mechanismen te creëren.
 • Privacy van informatie: het is noodzakelijk de vertrouwelijkheid van de gegevens die consumenten produceren te vergroten en te waarborgen.
 • Regelgevende instanties: het digitaliseringsproces moet vergezeld gaan van regelgevende instanties die voldoen aan de eisen van het energie- en het digitale beleid om een objectief, soepel en niet-discriminerend proces te waarborgen.

Het lijdt geen twijfel dat, midden in de energietransitie, de digitalisering de sector duurzame energie bereikt. Wilt u weten hoe de energiesector het potentieel van kunstmatige intelligentie benut? We praten erover in het volgende artikel.

DE RELATIE TUSSEN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN.


huertos solares

WINSTGEVENDHEID VAN ZONNEBOERDERIJEN

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Ze hebben ook het platteland bereikt in de vorm van zonneparken, fotovoltaïsche boerderijen of zonneparken met een groot aantal zonnepanelen om energie op te vangen.

ZONNEBOUWBEDRIJVEN, ENKELE VAN HUN VOORDELEN EN RISICO’S

Een zonnepark is een set fotovoltaïsche zonnepanelen op hetzelfde perceel, meestal eigendom van de gemeenschap om hun eigen energie op te wekken. Deze manier van energie opwekken is enorm populair geworden in Spanje vanwege de hoge zonnestraling die we hebben, evenals de vele voordelen die zonne-energie met zich meebrengt.

Investeren in zonneparken is een succes, niet alleen op het gebied van duurzaamheid en milieu, maar ook omdat het veel voordelen heeft. Onder hen kunnen we het volgende benadrukken:

 • Ze zijn winstgevend, omdat we zuinig omgaan met energie en zorg dragen voor het milieu.
 • Installatiekosten worden gedeeld door alle mede-eigenaars.
 • In ongeveer 8 jaar kunnen ze zelffinanciering bereiken, waarbij ze ophouden met het produceren van uitgaven en het produceren van baten.

Hoewel het, net als al het andere, ook enkele risico’s met zich meebrengt, aangezien er vanaf het begin een hoge investering nodig is, een groot stuk land en een sterk afhankelijk klimaat.

We hebben eerder vermeld dat zonneparken maatschappelijke doelen hebben, maar ze kunnen ook commerciële doelen hebben. In dit geval wordt de in de boomgaarden opgewekte energie verkocht voor openbare dienstverlening. Deze zouden een capaciteit huisvesten die 2.000 MW zou bereiken, in tegenstelling tot de gemeenschappelijke gebouwen die maximaal 5 MW zouden genereren.

Tot slot moeten we onderscheid maken tussen boomgaarden en zonneparken. Een zonnepark heeft land dat voor landbouwgebruik was, met kleine uitbreidingen en normaal eigendom van individuen, terwijl een groot zonnepark al dan niet land voor landbouwgebruik was, de uitbreidingen zijn groot, eigendom van de groep en er zijn hoogspanningstransformatoren vereist.

Meer weten over duurzame energie? Bezoek onze nieuwssectie.


NARA SOLAR ONDERTEKENT EEN BRIEF TEN GUNSTE VAN AGRIVOLTAÏSME IN FRANKRIJK

Op 19 januari heeft Nara Solar, een bedrijf gespecialiseerd in hernieuwbare energie, samen met 30 andere bedrijven en federaties een handvest ondertekend met als doel de agrovoltaïsche activiteit in Frankrijk te versterken.

NARA SOLAR EN 30 ANDERE BEDRIJVEN ONDERSTEUNEN HET AGROVOLTAIRE INITIATIEF IN FRANKRIJK

Agrovoltaics is een techniek die landbouwproductie en hernieuwbare energieopwekking combineert, waarbij zonnepanelen en gewassen naast elkaar bestaan op hetzelfde oppervlak.

Volgens dit handvest beschouwen de ondertekenaars agrovoltaïsche energie als een instrument ten dienste van de landbouw en de gemeenschap, dat een energietransitie zonder gebruiksconflicten mogelijk maakt. De landbouwer zal worden betrokken bij de ontwikkeling van dergelijke projecten en zal worden geadviseerd door een landbouworganisatie.

Ingeval de landbouwer zijn activiteit staakt, zal gedurende de eerste jaren een follow-up worden verricht door een organisatie die onafhankelijk is van de projecten van het bedrijf, zodat het land na de ontmanteling van de installatie kan worden hersteld.

Alle ondertekenende bedrijven en federaties zullen een billijke verdeling van de inkomsten uit deze activiteit bevorderen: een deel wordt gereserveerd voor de eigenaar, een deel voor de exploitant en een deel voor een territoriaal landbouwcollectief.

Om ervoor te zorgen dat aan alle criteria wordt voldaan, hebben de ondertekenaars de Staat verzocht een eenvoudige leerstellige basis en duidelijke richtsnoeren ter attentie van de onderzoekende autoriteiten te verstrekken.

Agrovoltaïek in Frankrijk zou oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen van de energietransitie, maar ook voor de economische levensvatbaarheid en de ecologische overgang van de landbouwsector. Het staat vast dat in de landbouwproductie geïntegreerde zonne-energie een belangrijke rol zal spelen in de ontwikkeling van zonne-energie in Frankrijk.


Las pilas recargables

OPLAADBARE BATTERIJEN

Een oplaadbare batterij is een batterij die kan worden opgeladen, in tegenstelling tot een conventionele batterij die niet kan worden opgeladen. Hoewel oplaadbare batterijen kunnen worden opgeladen, moet worden opgemerkt dat dit proces niet oneindig vaak kan worden uitgevoerd.

OPLAADBARE BATTERIJEN ALS BIJDRAGE AAN HET MILIEU

Oplaadbare batterijen zijn veel minder vervuilend voor het milieu. Deze apparaten werken door middel van elektrochemische reacties, die elektrisch omkeerbaar zijn, d.w.z. wanneer de reactie in één richting plaatsvindt, zijn de materialen uitgeput en moet, om weer te worden opgeladen, een elektrische stroom in de tegenovergestelde richting worden opgewekt om ze te regenereren.

Er zijn drie soorten oplaadbare batterijen:

 1. Nikkel-Cadmium (Ni-Cd): Deze hebben een geheugeneffect. Dat wil zeggen, de resten van de lading blijven in de batterij, nemen ruimte in en verminderen de capaciteit ervan. Ze hebben meestal een lage laadcapaciteit en moeten vaak worden opgeladen.
 2. Nikkelmetaalhydride (Ni-MH): Deze zijn duurder en hebben geen last van het geheugeneffect. Eén Ni-MH-batterij staat gelijk aan 100 conventionele batterijen.
 3. Lithium-Ion (LiIon): Deze hebben de hoogste capaciteit. Ze zijn bijvoorbeeld te vinden in mobiele telefoons, computers en zelfs in elektrische voertuigen. Ze hebben ook geen geheugeneffect.

Tegenwoordig hebben we thuis bijvoorbeeld een groot aantal apparaten die op batterijen werken, zoals afstandsbedieningen, horloges, draadloze telefoons, enz. Door conventionele batterijen te vervangen door oplaadbare, produceren we veel minder afval, omdat we ze in sommige gevallen wel 300 keer kunnen opladen.

Het gebruik van dit type apparaat helpt de materialen en de energie te verminderen die nodig zijn voor de vervaardiging van honderden modellen met één lading. Bovendien heeft een conventionele batterij 50 keer meer energie nodig bij de fabricage, terwijl een oplaadbare batterij 2.500 keer meer energie kan leveren.

Wat zijn enkele andere voordelen die we kunnen benadrukken?

Ze zijn zuinig, hoewel de initiële prijs hoger is dan die van conventionele batterijen, verdienen ze zichzelf snel terug.

Ze zijn gemakkelijk te gebruiken, want als ze op zijn hoeven we ze alleen maar op te laden om ze weer te kunnen gebruiken zonder dat we een nieuwe hoeven te kopen.

Ze stoten 28 keer minder broeikasgassen uit.

Oplaadbare batterijen zijn een goede keuze als we het milieu willen beschermen. En als we ze in optimale conditie houden, kunnen we hun potentieel optimaal benutten.


contaminación lumínica

LICHTVERVUILING

Lichtvervuiling is vervuiling veroorzaakt door lichtemissies van kunstmatige bronnen met hoge intensiteit. Hoewel het een van de meest onopgemerkte milieuproblemen is, kan het negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN LICHTVERVUILING

Lichtvervuiling is de gloed of schittering in de nachtelijke hemel door kunstlicht die we allemaal wel eens hebben gezien.

De belangrijkste oorzaak van lichtvervuiling is het slecht functioneren van kunstlicht. Waarom? Omdat de meeste straatlantaarns licht naar boven uitstralen, terwijl het licht eigenlijk op de grond nodig is, betekent dit een grotere administratie van stroom, met energieverspilling tot gevolg.

Men mag niet vergeten dat slechte verlichting niet de enige oorzaak van lichtvervuiling is. Andere beïnvloedende factoren zijn:

 1. De projectoren of laserkanonnen die overbelichting in steden veroorzaken.
 2. Buitensporige verlichting voor reclamedoeleinden.
 3. Het ontbreken van een efficiënt in- en uitschakelschema.

De gevolgen van lichtvervuiling verspreiden zich niet alleen door de steden, maar ook door de hele atmosfeer. Deze gevolgen treffen alle mensen die op deze planeet leven:

 • Het heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit op aarde.
 • Bij mensen kan het leiden tot een verstoring van de biologische klok, aangezien de slaap wordt beïnvloed door het gebrek aan duisternis.
 • De grote verspilling van energie, die tot meer verspilling leidt en bijdraagt tot de versnelling van de klimaatverandering.

Hoe kunnen we de lichtvervuiling in onze omgeving verminderen?

 • Door energie-efficiënte, weinig vervuilende spectrumlampen te gebruiken.
 • Door het licht van de straatverlichting te dimmen of geleidelijk te verminderen.
 • Door de minimaal noodzakelijke lichtintensiteit te gebruiken.

Ons doel is de lucht weer donkerder te maken en een goede verlichting te realiseren, die kan worden gedefinieerd als verlichting die efficiënt wordt geproduceerd.